20 marca, 2020

20 marca 2020

Komunikat w sprawie prac domowych w związku ze stanem epidemicznym

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego w związku z uzasadnionym niepokojem rodziców, związanym z organizacją zdalnej pracy z uczniami w tym zadawaniem uczniom prac domowych, informuję, że Świętokrzyski Kurator Oświaty zachęcając nauczycieli do wsparcia uczniów w nauce, podczas zawieszenia zajęć, zobowiązał jednocześnie dyrektorów szkół do koordynowania i nadzorowania działań nauczycieli […]

20 marca 2020

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody […]

20 marca 2020

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania! Kanał edukacyjny Każdego dnia, na […]

20 marca 2020

Projekt „Lekcja: Enter”

Uwaga! Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną szkolenia będą realizowane do czasu ustąpienia zagrożenia nie w formie stacjonarnej, ale online w czasie rzeczywistym (webinaria). Szkolenia są prowadzone w sesjach zarówno porannych, przedpołudniowych jak i wieczornych. Nauczyciele w związku z formą prowadzenia szkoleń mogą podnosić swoje kompetencje, pozostając w domu. Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół z […]

20 marca 2020

Materiały dydaktyczne on-line Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie mając na uwadze nadzwyczajną sytuację w kraju i na świecie proponuje korzystanie z bogatych materiałów dydaktycznych dostępnych on-line a przygotowanych przez Instytut. W tym roku wypada 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II. W związku z tym codziennie będą […]

20 marca 2020

Konkurs „KwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursie „KwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość”. Celem konkursu jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie oraz wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Organizatorom zależy, aby zapoznać młodzież z korzyściami płynącymi z potwierdzania kwalifikacji rynkowych w kontekście rozwoju swojej ścieżki zawodowej. Konkurs składa się z trzech […]

20 marca 2020

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką ustanowiono z inicjatywy Prezydenta RP w 2018 r. Dzień ten obchodzony jest 24 marca i ma charakter państwowy. Dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów jest to dzień szczególny, ponieważ ustanowiono go w rocznicę śmierci patronów naszego Muzeum – Rodziny Ulmów z Markowej. Wraz z ukrywanymi u nich […]