5 marca, 2020

5 marca 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych  z terenu województwa świętokrzyskiego… czytaj więcej

5 marca 2020

Monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie. Monitorowanie jest prowadzone w publicznych i niepublicznych… czytaj więcej

5 marca 2020

Monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: szkół ogólnodostępnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych. Monitorowanie odbywa… czytaj więcej

5 marca 2020

Monitorowanie w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego z uwagi na błędy pojawiające się w wypełnionych ankietach informuję, że zostały one przywrócone do edycji. Przed ponownym zakończeniem i przesłaniem formularza ankiety Dyrektorzy proszeni są o kontakt telefoniczny z wizytatorem (nr telefonu: 15 864 19 00).

5 marca 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych  z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów… czytaj więcej

5 marca 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu lutym 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 509 87 17,09% 2. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE… czytaj więcej