4 marca, 2020

4 marca 2020

Wstępne wyniki III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki Wyniki części pisemnej III etapu I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego i terminy wglądu do prac Data: 2020-02-13, rozmiar: 12 KB Wyniki III etapu I Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki oraz terminy wglądu do prac Data: 2020-02-18, rozmiar: 19 KB Wyniki części pisemnej III etapu III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego i terminy wglądu do […]

4 marca 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2020 r.

W lutym 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 4 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami przedszkola; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga […]

4 marca 2020

Informacja o realizacji kontroli w lutym 2020 r.

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – luty 2020 r.   W lutym 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli planowych. W lutym 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 50 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania […]

4 marca 2020

XII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych XVI Memoriał im. Romana Paryska

Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie zapraszają do udziału w XII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych XVI Memoriale im. Romana Paryska Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Piotr Gruszczyński Termin i miejsce: 4–6 czerwca 2020 r. (czwartek–sobota), boisko ze sztuczną nawierzchnią 30×60, bramki 2 x […]

4 marca 2020

Konkurs plastyczny „Cztery pory roku”

Uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VIII) mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym poświęconym porom roku. Celem inicjatywy jest m.in. pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dzieci, rozbudzanie zainteresowań sztuką oraz bogactwem technik plastycznych. W każdym z 4 etapów przedsięwzięcia uczestnicy mają za zadanie samodzielne wykonanie jednej pracy w podanej technice plastycznej. Konkurs trwać będzie do […]

4 marca 2020

3. edycja konkursu ekonomicznego Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie

Fundacja Przedsiębiorczości Revas zaprasza do udziału w 3. edycji konkursu ekonomicznego Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, którzy chcą sprawdzić się jako właściciele swojego biznesu. Podczas rozgrywki eliminacyjnej 3-osobowe zespoły uczestników wcielą się we współwłaścicieli wirtualnych przedsiębiorstw w dwóch kategoriach: Licea Ogólnokształcące Technika i szkoły branżowe I stopnia. […]

4 marca 2020

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

20 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz trzeci zorganizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet. Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, a także rodzice. W wydarzeniu […]

4 marca 2020

Konkurs plastyczny i literacki „DMD – Dzieci Mogą Dużo”

Stowarzyszenie „Pro Salute” w ramach Ogólnopolskiej Edukacyjno-Charytatywna Akcji „Tulipany Mocy” na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a ogłasza konkurs plastyczny i literacki „DMD – Dzieci Mogą Dużo”. Szczegółowe informacje: http://prosalute.com.pl/info

4 marca 2020

Program edukacyjny „Cosmic Challenge”

Fundacja „SpaceShip” zaprasza do udziału w programie edukacyjnym „Cosmic Challenge” skierowanym do dzieci i młodzieży zainteresowanych tematyką Kosmosu. Program realizowany jest w partnerstwie z Gran Telescopio CANARIAS, jednym z największych obserwatoriów astronomicznych na Ziemi, znajdującym się na wyspie La Palma. Program został objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Nagrodą […]

4 marca 2020

Blisko 900 tys. uczniów w akcji MEN o Żołnierzach Wyklętych

Konkursy wiedzy i prac plastycznych, inscenizacje historyczne, spotkania uczniów ze świadkami historii oraz okolicznościowe gazetki szkolne – to tylko niektóre z działań zaplanowanych przez szkoły i placówki oświatowe w pierwszym tygodniu marca w ramach akcji „Szkoła Pamięta”. Na nasz apel odpowiedziało prawie 6 tys. szkół i placówek oświatowych z całej Polski, które włączą się w […]