3 marca, 2020

3 marca 2020

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski

Konkurs Papieski organizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II i przyczynia się do zgłębienia jego nauczania. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzieży szkolnej z całej Polski. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne i fotograficzne. Szczegółowe informacje: http://www.konkurs-papieski.com/

3 marca 2020

III Konferencja „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach,  Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”. III edycja konferencji naukowej poświęconej zbrodniom sądowym w latach 1944 – 1989 odbędzie się 16 marca […]

3 marca 2020

Wojewódzka Inauguracja I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka

  W dniu 27 lutego 2020 r. w Hali Legionów w Kielcach odbyła się wojewódzka inauguracja I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Olimpiada jest pilotażowym programem zainicjowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Kazimierza Mądzika i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, poznawanie […]

3 marca 2020

Konkurs filmowy „Kultura na drodze”

Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wraz z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału  w konkursie filmowym pt.: „Kultura na drodze”. Głównymi celami konkursu jest: promocja i przybliżenie specyfiki „kultury na drodze” oraz przepisów ruchu drogowego, zwrócenie uwagi […]