Luty 2020

19 lutego 2020

Konkurs „Muzealne Spotkania z Fotografią”

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Muzealne Spotkania z Fotografią”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze… czytaj więcej

19 lutego 2020

VIII Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

Historia konkursu „Eksperyment Łańcuchowy” rozpoczęła się w 2005 roku w Słowenii. Od tego czasu konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród tamtejszych dzieci i młodzieży, rokrocznie angażując ponad 50 drużyn. Dzięki porozumieniu studentów Instytutu Fizyki UJ oraz organizatorów słoweńskiej edycji, od 2013 roku konkurs odbywa się także w Polsce. Idea konkursu… czytaj więcej

19 lutego 2020

XXXVIII Wojewódzki i XXIV Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2020

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału w XXXVIII Wojewódzkim i XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2020” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności… czytaj więcej

19 lutego 2020

Projekcja filmu „Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945”

W związku z 78. rocznicą powołania Armii Krajowej, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach zaprezentowany zostanie film dokumentalny przedstawiający działania zbrojne, struktury cywilne, administracyjne i polityczne tworzące Polskie Państwo Podziemne. Mowa jest m.in. o strukturach administracyjno-politycznych Delegatury Rządu na Kraj, o tajnym nauczaniu, tajnej prasie i wydawnictwach, działalności… czytaj więcej

18 lutego 2020

Konkurs na stanowiska dyrektorów Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

Załączniki Konkurs na stanowiska dyrektorów Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach Data: 2020-02-18, rozmiar: 51 KB

18 lutego 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych  z terenu województwa świętokrzyskiego Załączniki Załącznik nr 1- przedszkola Data: 2020-02-18, rozmiar: 18 KB Załącznik nr 2 – publiczne szkoły podstawowe Data: 2020-02-18, rozmiar: 26 KB Załącznik nr… czytaj więcej

18 lutego 2020

Aplikacja „Polskie Państwo Podziemne”

14 lutego br. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyła się premiera aplikacji „Polskie Państwo Podziemne”, stworzonej przez Oddział IPN w Szczecinie. Prezentacja miała miejsce w dniu 78. rocznicy powstania Armii Krajowej. Aplikacja jest wirtualną wersją wydanej wcześniej edukacyjnej gry planszowej, która wykorzystując powszechność nowych technologii, ma dotrzeć do… czytaj więcej

18 lutego 2020

Sprawozdanie z trzeciego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

W dniu 14 lutego 2020 roku w siedzibie głównej Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach odbyło się trzecie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Dzięki władzom uczelni w tym Pani prof. nadzw. dr hab. Jolancie Góral-Półroli – Prorektorowi ds. Rozwoju oraz Pani dr Elżbiety Męciny-Bednarek –… czytaj więcej

17 lutego 2020

Regulamin zawodów sportowo-obronnych dla klas mundurowych – eliminacje wojewódzkie do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2020

Załączniki regulamin eliminacji wojewódzkich Data: 2020-03-03, rozmiar: 395 KB Załącznik nr 1 do regulaminu Data: 2020-02-17, rozmiar: 13 KB Załącznik nr 2 do regulaminu Data: 2020-02-17, rozmiar: 13 KB Załącznik nr 3 do regulaminu Data: 2020-03-03, rozmiar: 20 KB Pobierz wszystkie pliki

17 lutego 2020

Ogłoszenie dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy dnia 5 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, ul Kusocińskiego 3B odbędzie się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Podczas spotkania omówione zostaną tematy kształcenia w branżowych szkołach II stopnia w tym organizowania… czytaj więcej

14 lutego 2020

Testy i klucze I etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki Arkusz z zadaniami – konkurs z języka polskiego Data: 2020-02-14, rozmiar: 1 MB Klucz odpowiedzi – konkurs z języka polskiego Data: 2020-02-14, rozmiar: 629 KB klucz odpowiedzi, wyjaśnienie – konkurs z języka polskiego Data: 2020-02-14, rozmiar: 283 KB Arkusz z zadaniami – konkurs z matematyki Data: 2020-02-14, rozmiar: 2… czytaj więcej

13 lutego 2020

Festiwal tańca

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Festiwalu Tańca organizowanym 13 marca 2020 roku (zmiana terminu ze względów organizacyjnych) w Busku-Zdroju dla dzieci i młodzieży z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularza elektronicznego: Formularz zgłoszeniowy Termin przesyłania zgłoszeń do 20 lutego 2020 r. Organizator Festiwalu:… czytaj więcej

12 lutego 2020

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem… czytaj więcej

12 lutego 2020

Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 za 2019 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Posiłek w szkole i w domu/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3.… czytaj więcej

11 lutego 2020

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 9 – 20 marca 2020 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z… czytaj więcej

11 lutego 2020

Zapisy na szkolenia dla nauczycieli „Korzenie totalitaryzmu” na rok szkolny 2019/2020

Cykl szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 organizowany jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenia adresowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia będą certyfikowane. Warunkami niezbędnymi do otrzymania certyfikatu IPN i… czytaj więcej