11 lutego, 2020

11 lutego 2020

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 9 – 20 marca 2020 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z… czytaj więcej

11 lutego 2020

Zapisy na szkolenia dla nauczycieli „Korzenie totalitaryzmu” na rok szkolny 2019/2020

Cykl szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 organizowany jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenia adresowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia będą certyfikowane. Warunkami niezbędnymi do otrzymania certyfikatu IPN i… czytaj więcej

11 lutego 2020

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) zaprasza szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej, współfinansowanego i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obecnie prowadzona jest rekrutacja nauczycieli do projektu, w oparciu o kryteria wskazane na stronie: https://www.skef.pl/mysle-decyduje-dzialam-finanse-dla-najmlodszych/. Termin nadsyłania… czytaj więcej

11 lutego 2020

Konkurs Fotograficzny „Jej portret, Jego portret, Ich portret”

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny adresowany do osób w wieku 8-20 lat. Tematem przedsięwzięcia jest portret kobiety, mężczyzny (w każdym wieku). Prace wykonane w dowolnej technice należy składać do 6 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.

11 lutego 2020

IX Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, któremu corocznie patronują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa… czytaj więcej

11 lutego 2020

Świętokrzyski musical współczesny „Amos. Historia niemożliwego miasta”

Amos. Historia niemożliwego miasta, świętokrzyski musical współczesny, ostatnia część trylogii 1 kwietnia 2020, środa, godz. 12.30 2 kwietnia 2020, czwartek, godz. 12.30 i 19.15 Duża Scena Kieleckiego Centrum Kultury  Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie „WESOŁA54” we współpracy ze studentami i wykładowcami Katedry Muzyki Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje spektakl dla uczniów od klasy 7 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z Kielc… czytaj więcej

11 lutego 2020

Konkurs geologiczno-środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…”

Konkurs geologiczno-środowiskowy, organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” w 2020 r. odbywa się pod hasłem „(R)Ewolucje Ziemi”. Konkurs ten obejmuje obszarem całą Polskę. Prace należy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach… czytaj więcej

11 lutego 2020

XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach organizuje XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza. Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia.… czytaj więcej

11 lutego 2020

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Przedłużono termin nadsyłania prac na IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierzy Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” do 20 lutego 2020 roku. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z… czytaj więcej

11 lutego 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu styczniu 2020

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej. (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)   509 97 19,06 % 2. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)… czytaj więcej