11 lutego, 2020

11 lutego 2020

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 9 – 20 marca 2020 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w […]

11 lutego 2020

Zapisy na szkolenia dla nauczycieli „Korzenie totalitaryzmu” na rok szkolny 2019/2020

Cykl szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 organizowany jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenia adresowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia będą certyfikowane. Warunkami niezbędnymi do otrzymania certyfikatu IPN i MEN są: obecność na wszystkich […]

11 lutego 2020

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) zaprasza szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej, współfinansowanego i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obecnie prowadzona jest rekrutacja nauczycieli do projektu, w oparciu o kryteria wskazane na stronie: https://www.skef.pl/mysle-decyduje-dzialam-finanse-dla-najmlodszych/. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2020 r. […]

11 lutego 2020

Konkurs Fotograficzny „Jej portret, Jego portret, Ich portret”

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny adresowany do osób w wieku 8-20 lat. Tematem przedsięwzięcia jest portret kobiety, mężczyzny (w każdym wieku). Prace wykonane w dowolnej technice należy składać do 6 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.

11 lutego 2020

IX Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, któremu corocznie patronują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki oraz Prezydent […]

11 lutego 2020

Świętokrzyski musical współczesny „Amos. Historia niemożliwego miasta”

Amos. Historia niemożliwego miasta, świętokrzyski musical współczesny, ostatnia część trylogii 1 kwietnia 2020, środa, godz. 12.30 2 kwietnia 2020, czwartek, godz. 12.30 i 19.15 Duża Scena Kieleckiego Centrum Kultury  Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie „WESOŁA54” we współpracy ze studentami i wykładowcami Katedry Muzyki Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje spektakl dla uczniów od klasy 7 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z Kielc i regionu świętokrzyskiego. Postać Amosa, tytułowego […]

11 lutego 2020

Konkurs geologiczno-środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…”

Konkurs geologiczno-środowiskowy, organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” w 2020 r. odbywa się pod hasłem „(R)Ewolucje Ziemi”. Konkurs ten obejmuje obszarem całą Polskę. Prace należy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach do dnia 31.03.2020 r. Półfinały […]

11 lutego 2020

XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach organizuje XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza. Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia. Więcej informacji o konkursie znajduje […]

11 lutego 2020

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Przedłużono termin nadsyłania prac na IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierzy Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” do 20 lutego 2020 roku. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii: Praca pisemna o […]

11 lutego 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu styczniu 2020

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej. (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)   509 97 19,06 % 2. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 509 136 26,72 % 3. […]