10 lutego, 2020

10 lutego 2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych

Załączniki Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych (PDF) Data: 2020-02-10, rozmiar: 223 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych (DOCX) Data: 2020-02-10, rozmiar: 292 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę artykułów biurowych Data: 2020-02-17, rozmiar: 171 KB Pobierz wszystkie pliki

10 lutego 2020

Komunikat dotyczący zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe.… czytaj więcej