4 lutego, 2020

4 lutego 2020

Informacja o realizacji kontroli w styczniu 2020 r.

KONTROLE DORAŹNE – styczeń 2020 r.   W styczniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 1 kontrolę planową. W styczniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 52 kontrole doraźne: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia […]

4 lutego 2020

„Solidarność to ludzie” – konkurs IPN na najlepszą audycję historyczną

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach we współpracy z Polskim Radiem Kielce zapraszają do udziału w konkursie „Solidarność to ludzie”, którego zadaniem jest przygotowanie pracy w formie audycji historycznej dotyczącej członka NSZZ „Solidarność” lub NZS (ze szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej przed 13 grudnia 1981 r.), bądź miejsc związanych z opozycją lub upamiętniających wydarzenia odnoszące się […]

4 lutego 2020

„…I tylko pamięć została…” – ofiary i miejsca Zbrodni Katyńskiej – konkurs IPN na najlepszy vlog

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach we współpracy z TVP Kielce zapraszają uczniów ze szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie poświęconym tematyce Zbrodni Katyńskiej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy w formie vloga na temat wybranej ofiary Zbrodni Katyńskiej (ze szczególnym uwzględnieniem losów po 17 września 1939 […]

4 lutego 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2020 roku

W styczniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań:  Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju; Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Kształtowane są […]

4 lutego 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, z uwagi na konieczność zwiększenia działań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci  i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ośrodki te będą […]

4 lutego 2020

Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli Specjalności nauczycieli-doradców metodycznych Liczba doradców metodycznych 1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach edukacja wczesnoszkolna 4 wychowanie fizyczne 1 wychowanie w świetlicy […]

4 lutego 2020

IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” – podsumowanie

W dniach 9-10 stycznia 2020 r., w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”. Udział w Forum wzięło blisko 150 uczestników – przedstawicieli szkół z całej Polski, prowadzących klasy mundurowe, przedstawicieli kuratoriów oświaty, wojewódzkich sztabów wojskowych, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej, Akademii Sztuki Wojennej oraz organizacji […]

4 lutego 2020

Zaproszenie do udziału w konferencji

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele szkół/placówek w województwie świętokrzyskim W dniu 6 lutego 2020 r. o godzinie 10.30 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, al. IX Wieków Kielc 3, sala konferencyjna nr 12 „okrąglak” odbędzie się konferencja podczas, której  m.in. omówione zostaną zagadnienia związane z realizacją programów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów uruchomionych z Funduszu Solidarnościowego. Ważnym […]