24 stycznia, 2020

24 stycznia 2020

IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek”

Organizatorem konkursu „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?” Głównym celem konkursu […]

24 stycznia 2020

Ogólnopolski konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy razem”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie zaprasza szkoły podstawowe do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie przygotowują plakat na temat zawarty w tytule konkursu. Termin nadsyłania prac: do 28 lutego 2020. Szczegółowe informacje: https://www.sp29.czest.pl/aktualnosci/925-ogolnopolski-konkurs-bezpieczny-internet-dzialajmy-razem.html  

24 stycznia 2020

X Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zapraszają do udziału w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić […]

24 stycznia 2020

Projekty edukacyjne: „Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?” oraz „Mali inżynierowie (Technika). Czym możemy podróżować?”

Ponad 14 tysięcy uczniów klas 1-4 rozwija w roku szkolnym 2019/2020 kluczowe kompetencje, takie jak: programowanie, rozumienie zjawisk fizycznych, logiczne i twórcze myślenie, czy umiejętność pracy projektowej. Uczestniczą oni w jednym z dwóch projektów edukacyjnych stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie: Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty? oraz […]

24 stycznia 2020

Warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu teletechniki pod nazwą „Poznaj swojego pracodawcę”

Agencja SOMA z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów do udziału w trzecich ćwiczeniach warsztatowych z zakresu teletechniki pod nazwą „Poznaj swojego pracodawcę”, organizowanych w trakcie Wystawy TELETECHNIKA 2020 i Targów ELEKTROTECHNIKA 220 w Warszawie. Ćwiczenia odbywać się będą w dniach 5-6 lutego 2020 roku w Centrum Wystawienniczym EXPOXXI w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w hali […]

24 stycznia 2020

VIII Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Łukasza Uniejewskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich do wzięcia udziału w VIII Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Łukasza Uniejewskiego. Szczegółowe informacje: http://www.1-lo.pl/news/viii-miedzyszkolny-konkurs-poetycki-im-lukasza-uniejewskiego

24 stycznia 2020

I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka – dodatkowy termin rejestracji

Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem I Świętokrzyską Olimpiadą Przedszkolaka i zbliżającym się okresem ferii zimowych, informuję, iż przedłużono możliwość rejestracji przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego do dnia 31 stycznia 2020 r. Prosimy o rejestrację korzystając z formularza zgłoszeniowego Szczegółowe informacje na temat organizacji etapu gminnego I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka zostaną przekazane w […]

24 stycznia 2020

Ogólnopolski konkurs „Kwalifikacja przyszłości”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kwalifikacja przyszłości”. Celem konkursu jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w potwierdzaniu swoich kompetencji oraz promowania metod walidacji. Jego przedmiotem jest przygotowanie pracy graficznej – może być to zarówno komiks, animacja, rysunek, grafika komputerowa, jak […]