22 stycznia, 2020

22 stycznia 2020

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Załączniki Zarządzenie nr 3.2020 uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych , sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły […]

22 stycznia 2020

I Pedagogiczno-Mundurowa Krajowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń”

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2020 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych  ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce. Konferencja jest bezpłatna. Podstawowym celem I Pedagogiczno-Mundurowej Krajowej Konferencji Naukowej jest prowadzenie rozważań na temat naczelny: „Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń”. Zagadnienie bezpieczeństwa stanowi obecnie kategorię dynamicznie kształtującą dyskurs społeczny oraz odrębną płaszczyznę naukową […]

22 stycznia 2020

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2020”

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Pamięci Narodowej O/Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz RODN WOM Katowice zapraszają do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2020”, zaplanowanej na dzień 20 marca 2020 roku, w 99. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku, którego niekorzystny dla Polski wynik był jedną z bezpośrednich […]

22 stycznia 2020

III edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

W roku szkolnym 2019/2020 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje III edycję Europejskiego Konkursu Statystycznego. Celem konkursu jest zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką, a także statystyką publiczną oraz zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą. Konkurs ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do zespołów uczniów w 2 kategoriach wiekowych: 14 […]

22 stycznia 2020

„Raport z Auschwitz” – projekcja filmu i spotkanie z reżyserem – Kielce, ul. Warszawska 5, 30 stycznia 2020 r., godz. 17.00

Opowieść o Polakach, którzy alarmowali świat o terrorze w okupowanej Polsce, obozach Zagłady, a w szczególności o KL Auschwitz, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. „Raport z Auschwitz” w reżyserii Krzysztofa Brożka pokazuje obojętność Zachodu w czasie II wojny światowej na doniesienia Polskiego Państwa Podziemnego o Holokauście. W filmie […]

22 stycznia 2020

Regionalny Turniej Ogólnopolskich Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej – Kielce

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do udziału w Regionalnym Turniej Ogólnopolskich Debat Historycznych. Jest to projekt edukacyjny, wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat ważnych problemów związanych z historią Polski XX wieku. Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej młodzież ma możliwość nauczyć się patrzeć na […]

22 stycznia 2020

Ogólnopolski Festiwal Teatralny im. Felicjana Dulskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi „Uśmiech dziecka” wraz z partnerami zaprasza grupy teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne i rodzaje teatru do udziału w festiwalu, który odbędzie się w dniach 26 i 27 maja 2020 r. W inicjatywie mogą wziąć udział grupy teatralne działające w szkołach podstawowych, liceach grupy zrzeszające osoby dorosłe, grupy działające […]

22 stycznia 2020

Apel o oddawanie krwi w czasie ferii zimowych 2020

Planując wolny czas podczas ferii zimowych 2020, zarezerwuj  go na oddanie krwi dla chorego, którego zdrowie i życie zależy od Ciebie. Prawie każdego dnia występują braki krwi i jej składników w magazynach Banku Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Krew jest bezcennym i niezastąpionym lekiem, a jej jedynym źródłem jest każdy zdrowy, pełnoletni człowiek. […]

22 stycznia 2020

Kalendarz z mundurem – projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło nowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich pd. „Kalendarz z mundurem”. Projekt rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2020, trwać będzie przez cały rok i polegać będzie na prowadzeniu rozmów oraz spotkań zgodnie ze specjalnie opracowanym kalendarzem ważnych wydarzeń historycznych.  Szczegółowe informacje w tej sprawie udziela Pan por. […]

22 stycznia 2020

Projekt „CYBER MIL z klasą”

Informuję, że Sekretarz Stanu w MON, pan Tomasz Zdzikot zaakceptował Koncepcję programu „CYBER.MIL z klasą” mającego na celu utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia dla obronności państwa poprzez kształcenie i przygotowanie profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji administracji państwowej oraz wojskowej, w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez: zapewnienie […]