21 stycznia, 2020

21 stycznia 2020

SIO. Waga P11 naliczona dla zlikwidowanych szkół, waga P45 naliczona dla nieistniejących jeszcze szkół

W zestawieniach subwencyjnych jest naliczana waga P11 dla zlikwidowanych szkół. Jest to sytuacja jak najbardziej poprawna. Waga P11 dotyczy poprzedniego roku szkolnego i została naliczona prawidłowo. Analogiczna sytuacja dotyczy wagi P45, która dotyczy słuchaczy szkół branżowych II stopnia, której obecność też może na pierwszy rzut oka zaskakiwać, ale również jest prawidłowo naliczona. Jest to waga […]