16 stycznia, 2020

16 stycznia 2020

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” Dorobek Kornela Makuszyńskiego  rokrocznie inspiruje dzieci do twórczości pisarskiej oraz staje się okazją do odkrycia nowych talentów literackich. Konkurs adresowany jest do […]

16 stycznia 2020

III Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu kieleckiego do udziału w III Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych. Mistrzostwa odbędą się w Szkole Podstawowej w Chmielniku, ul. Szkolna 7, dnia 29 lutego 2020 r. w godz. 9:00–14:00. Szczegółowe informacje: https://spchmielnik.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/357616/iii_mistrzostwa_powiatu_kieleckiego_szkol_podstawowych_w_warcaba

16 stycznia 2020

Konkurs „Widzę, czuję, myślę”

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie organizuje konkurs „Widzę, czuję, myślę”. Konkurs ma charakter otwarty, a udział jest bezpłatny. Skierowany jest do młodzieży w wieku 13-17 lat. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy pisemnej (nigdzie dotychczas niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach) – minimum dwustronicowej, w formie opowiadania, pamiętnika, wspomnień, historii z dialogami, która to będzie służyć do opracowania dramatu. Możliwe jest również […]

16 stycznia 2020

Miesiąc Języka Ojczystego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2020 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery ogólnopolskie konkursy skierowane do uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane […]

16 stycznia 2020

Ferie zimowe z IPN, czyli bezpłatny kurs z historii Polski XX wieku dla maturzystów

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach zaprasza w dniach 28–31 stycznia 2020 r., o godz. 10.00 na „Korepetycje z historii Polski XX wieku”. Oferta skierowana jest do uczniów przygotowujących się do matury z historii. Cykl zajęć składa się z wykładów historyków Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach oraz warsztatów polegających na analizie tekstów źródłowych […]

16 stycznia 2020

Między niemiecką okupacją a sowieckim zniewoleniem – wykład z cyklu „Historia dla każdego”

Miejsce i data wydarzenia: Kielce, ul. Warszawska 5, 22 stycznia 2020 r., godz. 17.00 Okoliczności ustanowienia przyczółku sandomierskiego, instalowanie władzy komunistycznej oraz życie codzienne jego mieszkańców będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Robert Piwko z Biura Badań Historycznych delegatury IPN w Kielcach przybliży codzienność przyczółka sandomierskiego od lipca 1944 […]

16 stycznia 2020

XII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych

W dniach 6-7 kwietnia 2020 r. organizuje go Szkoła Policji w Pile. Turniej upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz integruje młodzież klas o profilu policyjnym. Jest także okazją do spotkania nauczycieli i uczniów szkół, w których prowadzone są wspomniane klasy, w celu wymiany dobrych praktyk. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 drużyn reprezentujących […]

16 stycznia 2020

Podsumowanie konferencji warsztatowej „Trzy kroki do wymiany” – jak zorganizować polsko-niemiecki projekt wymiany uczniów we współdziałaniu z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży?

W dniu 14 stycznia 2020 r. w odbyła się konferencja warsztatowa pn. „Trzy kroki do wymian – jak zorganizować polsko-niemiecki projekt wymiany uczniów we współdziałaniu z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. Organizatorami wydarzenia byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

16 stycznia 2020

Informacja o realizacji kontroli w grudniu 2019

KONTROLE DORAŹNE – grudzień 2019 r. W grudniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 26 kontroli planowych. W grudniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 33 kontrole doraźne: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami […]