10 stycznia, 2020

10 stycznia 2020

Ferie zimowe. Telefon interwencyjny

Informujemy, że od 13 stycznia do 21 lutego będzie działał telefon interwencyjny dla uczestników wypoczynku, rodziców i nauczycieli. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji form wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod numerem telefonu 512 172 140 będzie można zgłosić uwagi i wnioski do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

10 stycznia 2020

Ankieta na temat działań muzycznych realizowanych w szkole

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, realizujące projekt Akademia Chóralna, zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół ogólnokształcących i branżowych o wypełnienie w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. elektronicznej ankiety odnośnie rodzaju działań muzycznych podejmowanych w szkołach. Do pobrania: pismo organizatora ww. przedsięwzięcia skierowane do dyrektorów ww. szkół.