3 stycznia, 2020

3 stycznia 2020

Rysia i Tolek w Cyberświecie – bezpłatna aplikacja dla dzieci

Fundacja Poza Schematami z Warszawy zaprasza do zapoznania się z aplikacją dla dzieci „Rysia i Tolek w Cyberświecie”. Celem aplikacji jest rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego używania Internetu przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Projekt został zrealizowany przez specjalistów Fundacji Poza Schematami, której zespół od lat regularnie tworzy… czytaj więcej

3 stycznia 2020

30. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Rozpoczął się 30. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowany przez Polski Komitet Olimpijski. Inicjatywa od wielu lat cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Pozwala uczniom na rozwijanie swoich uzdolnień literackich, a także przybliża ideę olimpijską i zasady walki fair-play. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących… czytaj więcej

3 stycznia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2019

W grudniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań:  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie… czytaj więcej

3 stycznia 2020

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku – zgodnie z postanowieniami art. 59 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych… czytaj więcej

3 stycznia 2020

Wyliczanie wartości wagi P37, P38, P39 oraz wagi P54 w subwencji na rok 2020 (brane są pod uwagę dane wpisane do SIO za rok szkolny 2018/2019)

Arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P37 lub wagi P38 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia) dla każdego ucznia, który w poprzednim roku szkolnym realizował nauczanie indywidualne lub przebywał w szkole przyszpitalnej: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_TktybEmVQLMXMwQ_irchzzkwdl4TU6PyOeIejVgtd8/ Osobny arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P39 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania) dla wychowanka,… czytaj więcej