3 stycznia, 2020

3 stycznia 2020

XVIII gminny turniej wiedzy przyrodniczej

Gmina Bodzentyn zaprasza uczniów z terenu tej gminy zainteresowanych biologią i chemią do udziału w XVIII Gminnym Turnieju Wiedzy Przyrodniczej. W Turnieju, w części głównej, mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych oraz, w części dodatkowej, uczniowie klas piątych i szóstych. Szczegółowe informacje: Regulamin XVIII Gminnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej

3 stycznia 2020

Rysia i Tolek w Cyberświecie – bezpłatna aplikacja dla dzieci

Fundacja Poza Schematami z Warszawy zaprasza do zapoznania się z aplikacją dla dzieci „Rysia i Tolek w Cyberświecie”. Celem aplikacji jest rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego używania Internetu przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Projekt został zrealizowany przez specjalistów Fundacji Poza Schematami, której zespół od lat regularnie tworzy i wdraża projekty oraz programy […]

3 stycznia 2020

30. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Rozpoczął się 30. Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowany przez Polski Komitet Olimpijski. Inicjatywa od wielu lat cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Pozwala uczniom na rozwijanie swoich uzdolnień literackich, a także przybliża ideę olimpijską i zasady walki fair-play. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami szkół podstawowych (klas IV-VI […]

3 stycznia 2020

Dobre praktyki w 2019 – szkoły podstawowe

Załączniki Dobra Praktyka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rogowie Data: 2019-01-09, rozmiar: 1 MB Dobra Praktyka – Szkoła Podstawowa w Wolicy Data: 2019-01-25, rozmiar: 3 MB Dobra Praktyka – Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym Data: 2019-02-04, rozmiar: 9 MB Dobra Praktyka – Szkoła Podstawowa w Łysakowie Data: 2019-02-04, rozmiar: 4 MB […]

3 stycznia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2019

W grudniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań:  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane […]

3 stycznia 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu grudniu 2019

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: Lp. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej. (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)  511 240 46,97%

3 stycznia 2020

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku – zgodnie z postanowieniami art. 59 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 […]