Grudzień 2019

10 grudnia 2019

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” rok szkolny 2019/2020

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! – inicjatywy promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu. W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest już dziewiąta edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe […]

10 grudnia 2019

IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

Głównym tematem Forum organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej  będą nowe uregulowania prawne, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wiążące się z możliwością tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego. Zgłoszenia należy składać faksem lub mailem, w terminie do 18 grudnia 2019 r. Ministerstwo Obrony Narodowej zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu nadsyłania zgłoszeń, […]

10 grudnia 2019

Ogólnopolski Konkurs 40 lat Solidarności na Lubelszczyźnie

Lubelski Kurator Oświaty wraz z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie poświęconym wydarzeniom Lubelskiego Lipca 1980. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowania najnowszą historią, kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, zwrócenie uwagi na ponadczasowe wartości oraz uświadomienie społecznego i politycznego znaczenia wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980, a także pobudzenie […]

10 grudnia 2019

Konkurs „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu zaprasza młodzież szkolną z klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie historyczno-literackim. Celem konkursu jest m.in. spisanie wspomnień członków rodziny z okresu II wojny światowej oraz czasów powojennych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży. Więcej informacji znajduje się w […]

10 grudnia 2019

„Staś i zła noga” z Teatrów: Śląskiego i Lalek i Aktora Ateneum w Katowicach w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Ostatnią transmisją iTeatru w tym roku kalendarzowym będzie wyjątkowy, wielokrotnie nagradzany spektakl, będący koprodukcją Teatru Śląskiego ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach. Spektakl „Staś i zła noga” pokażemy na żywo w środę 11 grudnia 2019 o godz. 9.00. Staś przyjaźni się ze swoją Złą Nogą, ale Mama powoli zaczyna martwić się, że […]

10 grudnia 2019

Procedura antyterrorystyczna w ramach Kampanii społecznej 4U!

Mając na uwadze realizowany do końca 2019 r. w szkołach w ramach pakietów edukacyjnych Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 informujemy o procedurze antyterrorystycznej opracowanej przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowanej w ramach kampanii społecznej 4U!. Jej celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania składa się […]

9 grudnia 2019

Już ponad 4 tys. zgłoszeń do akcji „Razem na Święta”

Do akcji „Razem na Święta”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgłosiło się już ponad 4 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Na kolejne zgłoszenia czekamy do 19 grudnia br. Warunkiem uczestnictwa w akcji „Razem na Święta” jest przesłanie przez dyrektora […]

6 grudnia 2019

VIII Konkurs wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i podstawowych na terenie całej Polski. Konkurs ma promować patriotyzm wśród młodzieży, popularyzować historię Polski, a w szczególności przypominać wielki dorobek intelektualny, jednego z najwybitniejszych polskich mężów stanu – Romana Dmowskiego. Polega on na napisaniu eseju na następujący temat: „Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, […]

6 grudnia 2019

IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Bieżąca edycja odbędzie się pod hasłem „Działajmy razem dla lepszego Internetu” Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach obchodów IX ŚDBI adresowane są do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych […]

6 grudnia 2019

Relacja ze spotkania z Prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego Panem Andrzejem Supronem.

W siedzibie Kuratorium Oświaty w  Kielcach w dniu 2 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie z udziałem: Pani Agaty Wojtyszek – Posła na Sejm IX Kadencji, Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Andrzeja Suprona – Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego, Pana Zbigniewa Wojciechowskiego –  Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i […]

5 grudnia 2019

Zaproszenie na podsumowanie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką autyzmu, zespołem Aspergera do Domu Środowisk Twórczych Pałacyk Zielińskiego, ul. Zamkowa 5 w Kielcach w dniu 13.XII.2019 roku, godzina 17.00 – 19.00. Jest to podsumowanie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Autyzmu akcji „Zaświeć się na niebiesko”. Patronat nad wydarzeniem sprawuje marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Kolor niebieski jest uznany za kolor autyzmu dlatego zachęcamy […]

5 grudnia 2019

I Powiatowy Konkurs Retoryczno-Historyczny pod nazwą „Historię znam. Będę o niej mówić.”

Szkoła Podstawowa w Morawicy we współpracy z Delegaturą IPN w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim w Kielcach zapraszają do udziału w I Powiatowym Konkursie Retoryczno-Historycznego pod nazwą „Historię znam. Będę o niej mówić”. Honorowy patronat sprawują: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://zpomorawica.edupage.org/

5 grudnia 2019

„Trzy kroki do wymiany” – jak zorganizować polsko-niemiecki projekt wymiany uczniów we współdziałaniu z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży? – Zaproszenie na konferencję warsztatową

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Województwa Świętokrzyskiego, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, zaprasza Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których celem będzie promocja współpracy i projektów wymiany młodzieży, w szkołach na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego. Konferencja odbędzie się w […]

5 grudnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu LISTOPADZIE 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej. (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)  511 172 33,66 %  

5 grudnia 2019

Informacja o realizacji kontroli w listopadzie 2019 r.

W listopadzie 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 40 kontroli planowych.   W listopadzie 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 44 kontrole doraźne: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i […]

5 grudnia 2019

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2019 rok

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W związku z harmonogramem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji ww. programu. Dotyczy ono liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania otrzymanej w 2019 roku dotacji celowej. Uzupełnioną tabelę należy przekazać w wersji elektronicznej […]

4 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2019 rok”

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za rok 2019, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez […]

4 grudnia 2019

Relacja ze spotkania z koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

W dniu 25 listopada 2019 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – w ramach zawartego Porozumienia o współpracy – odbyło się spotkanie koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, które miało charakter sprawozdawczo-szkoleniowy. Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Aleksandra Marcinkiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Znaczenie doradztwa zawodowego w […]

4 grudnia 2019

XX Maraton Pisania Listów Amnesty International

Dopiero gdy wsłuchujemy się w problemy bliźnich, możemy usłyszeć bicie ich serc. (Marek Łukaszewicz) Szkoła Podstawowa nr 39 serdecznie zaprasza w imieniu Amnesty International  na XX Maraton Pisania Listów, który odbędzie się w naszej szkole w dniu 11 grudnia 2019 (środa) w godz. 9.00 – 19.00. W tym dniu będą pisane listy  w obronie „więźniów sumienia”, […]