Grudzień 2019

19 grudnia 2019

III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Fajne Granty T-Mobile”

Ruszyła III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Fajne Granty T-Mobile”. To bezpłatny projekt grantowy skierowany do szkół i bibliotek. Głównym celem programu jest stworzenie bazy wiedzy oraz materiałów dla nauczycieli i edukatorów. Projekt grantowy ma szerzyć wiedzę o tym, że kluczem do zrozumienia nowych technologii jest nie tylko programowanie, ale też matematyka, logika, fizyka, a nawet […]

19 grudnia 2019

Ogólnopolski Turniej „Sukces Na Bank”

Fundacja Bit Masters organizuje turniej wiedzy o finansach i ekonomii dla uczniów szkół średnich z terenu całej Polski. W turnieju mogą wziąć udział pięcioosobowe reprezentacje szkolne, pod nadzorem i opieką nauczyciela. Turniej podzielony jest na trzy kolejne etapy – internetowy, regionalny oraz telewizyjny. Rejestracja  do dnia 7 stycznia 2020 r. Więcej informacji o turnieju na stronie […]

19 grudnia 2019

Konkurs Wiedzy o Prawach Ucznia

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się I edycja ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia, organizowany przez Fundację na rzecz Praw Uczniów. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przebiegać będzie w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Plik zgłoszeniowy należy przesłać do 7 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 na adres e-mail: konkurs@prawaucznia.pl. Etap szkolny, polegający na wypełnieniu testu, odbędzie się 9 stycznia […]

19 grudnia 2019

Projekt „Wynalazcy, odkrywcy, przemysłowcy – historia polskich innowacji”

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zaprasza szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz ośrodki kultury do udziału w projekcie „Wynalazcy, odkrywcy, przemysłowcy – historia polskich innowacji”. W ramach przedsięwzięcia organizatorzy oferują bezpłatnie zestawy, które składają się z gry edukacyjnej, wydawnictwa tematycznego uzupełnionego poradnikiem metodycznym dla nauczycieli oraz skryptów ułatwiających zaplanowanie warsztatów i lekcji. Szczegółowe informacje znajdują się na […]

19 grudnia 2019

Dobre praktyki w 2019 – przedszkola

Załączniki Dobra Praktyka – Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach Data: 2019-01-14, rozmiar: 2 MB Dobra Praktyka – Publiczne Przedszkole w Tarłowie Data: 2019-01-14, rozmiar: 5 MB Dobra Praktyka – Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu Data: 2019-01-25, rozmiar: 598 KB Dobra Praktyka – Przedszkole Samorządowe nr 22 w Kielcach Data: 2019-02-13, rozmiar: 494 […]

19 grudnia 2019

Konkurs na recenzję filmu „Legiony”

Producent filmu „Legiony” ogłasza konkurs z nagrodami na recenzję filmu, adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie postaw patriotycznych i etycznych wśród młodzieży oraz wyłonienie osób obdarzonych umiejętnością formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym. Recenzje należy nadsyłać do 30 stycznia 2020 r. Regulamin konkursu jest […]

19 grudnia 2019

MEN informuje: Pozytywny obraz działań na rzecz polskiej edukacji – ogłoszenie raportu OECD

Pozytywny odbiór wprowadzonych reform, w tym stworzenia możliwości dla lepszej współpracy przedsiębiorców z systemem edukacji, rozwijanie w Polsce mechanizmów potwierdzania kwalifikacji w postaci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dostrzeżenie projektów związanych z rozwojem umiejętności osób dorosłych i programów zapotrzebowania na zawody z systemu edukacji branżowej i Bilans Kapitału Ludzkiego – to kluczowe wnioski wynikające z opublikowanego dziś, […]

18 grudnia 2019

Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach NSZZ „Solidarność”, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „Nasza Jedynka” organizują V edycję, adresowanego do uczniów szkół podstawowych powiatu starachowickiego, konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2019-12-18, […]

17 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2019 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 5 ust. 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, rozliczenie otrzymanego w roku 2019 wsparcia finansowego należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 […]

17 grudnia 2019

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2019 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2019 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 stycznia 2020 roku na adres […]

17 grudnia 2019

SIO. Weryfikacja danych subwencyjnych na rok 2020 w terminie do 15 stycznia 2020

W strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W strefie dla zalogowanych SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów (również w załączeniu poniżej): pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych, instrukcja potwierdzania danych w strefie dla zalogowanych SIO […]

17 grudnia 2019

Zaproszenie do udziału w akcji „Razem na Święta”

Do akcji „Razem na Święta”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgłosiło się już ponad 4 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Na kolejne zgłoszenia czekamy do 19 grudnia br. Szczegółowe informacje w linku poniżej: „Razem na Święta”  

16 grudnia 2019

Europejskie Inicjatywy dla Sportu – konferencja informacyjna Erasmus+

W dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Warszawie na Stadionie Narodowym odbyła się konferencja dotycząca inicjatyw o charakterze sportowym realizowanych w ramach programu Erasmus+. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Sportu oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+. Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowali Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i […]

16 grudnia 2019

Komunikat w sprawie nieuzasadnionego oceniania egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół województwa świętokrzyskiego Z uwagi na sygnały dotyczące wpisywania do dzienników lekcyjnych ocen z przeprowadzanych w szkołach próbnych egzaminów zewnętrznych (maturalnych, ósmoklasisty) pragnę Państwa poinformować, że nie jest dozwolone zamienianie wyników egzaminów zewnętrznych – także próbnych na oceny bieżące. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia – zgodnie z art. 44b ust 3 pkt […]

12 grudnia 2019

Miejsca komisji II etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki Miejsca komisji II etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – chemia Data: 2019-12-12, rozmiar: 28 KB Miejsca komisji II etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – geografia Data: 2019-12-12, rozmiar: 29 KB Miejsca komisji II etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – fizyka Data: 2019-12-12, rozmiar: 28 KB Miejsca Komisji II etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – język polski Data: 2019-12-16, […]

11 grudnia 2019

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją projektów edukacyjnych. Szczególnie zapraszani są nowi wnioskodawcy, którzy chcieliby rozpocząć współpracę w ramach unijnych programów edukacyjnych. Podczas tegorocznego dnia informacyjnego zaprezentowane zostaną wszystkie inicjatywy i programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Sesje tematyczne, spotkania z ekspertami Narodowej Agencji, możliwość […]

11 grudnia 2019

Projekcja filmu „Sprawa Emila B.”

Historia Emila Barchańskiego, siedemnastoletniego ucznia liceum w Warszawie, zabitego w stanie wojennym, jednej z najmłodszych ofiar tego okresu będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach, 17 grudnia 2019 r. o godz. 17.00. Film w reż. Małgorzaty Imielskiej, jest próbą rekonstrukcji historii Emila Barchańskiego, który w lutym 1982 r., wraz ze […]

11 grudnia 2019

Inauguracja I Pilotażowego Turnieju Trzech Rakiet organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

W dniu 6 grudnia 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyła się inauguracja I Turnieju Trzech Rakiet. Organizatorem Turnieju jest Świętokrzyski Kurator Oświaty  a współorganizatorami: Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach oraz Zespół Szkół Rolniczych  w Cudzynowicach. Celem Turnieju jest popularyzacja […]

11 grudnia 2019

Konferencja: „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?” Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce, 20 grudnia 2019 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne organizują konferencję szkoleniową: „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?” Tematyka konferencji jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechności i dostępności środków psychoaktywnych oraz wzrastające koszty zdrowotne i społeczne ich zażywania […]

10 grudnia 2019

X Multimedialny Ogólnopolski i VI Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych „Smykolandia – Warszawa – Mokotów 2020”

Przedszkole nr 317 „Smykolandia” w Warszawie zaprasza do udziału w X Multimedialnym Ogólnopolskim i VI Międzynarodowym Przeglądzie Małych Form Parateatralnych „Smykolandia – Warszawa – Mokotów 2020”. Uczestnikami Przeglądu mogą być dzieci w wieku 4–6 lat uczęszczające do przedszkola będącego placówką delegującą. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji. Tematyka inscenizacji jest dowolna (oprócz uroczystości okazjonalnych, świątecznych). Łączny […]