31 grudnia, 2019

31 grudnia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2019 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 […]

31 grudnia 2019

MEN informuje: Innowacyjne narzędzie dla nauczycieli historii – gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

16 i 17 grudnia 2019 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja prezentującą grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”, zorganizowana w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Niepodległa na lata 2017–2021”. Tym samym w ręce nauczycieli historii zostało oddane innowacyjne narzędzie, wspierające proces edukacji uczniów na wszystkich trzech poziomach edukacyjnych. Gra składa się z […]