19 grudnia, 2019

19 grudnia 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część szósta

Załączniki Zarządzenie nr 334 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 338 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 41 KB Zarządzenie nr 339 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 48 KB Zarządzenie nr 340 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 49 KB Zarządzenie nr 341 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 46 KB Zarządzenie nr 342 2019 Data: 2019-09-04, rozmiar: 48 KB […]

19 grudnia 2019

I edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Przedsięwzięcie służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej. Wszystkie informacje organizacyjne i programowe, terminarz zawodów, informacje o uprawnieniach itp., dostępne […]

19 grudnia 2019

III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Fajne Granty T-Mobile”

Ruszyła III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Fajne Granty T-Mobile”. To bezpłatny projekt grantowy skierowany do szkół i bibliotek. Głównym celem programu jest stworzenie bazy wiedzy oraz materiałów dla nauczycieli i edukatorów. Projekt grantowy ma szerzyć wiedzę o tym, że kluczem do zrozumienia nowych technologii jest nie tylko programowanie, ale też matematyka, logika, fizyka, a nawet […]

19 grudnia 2019

Ogólnopolski Turniej „Sukces Na Bank”

Fundacja Bit Masters organizuje turniej wiedzy o finansach i ekonomii dla uczniów szkół średnich z terenu całej Polski. W turnieju mogą wziąć udział pięcioosobowe reprezentacje szkolne, pod nadzorem i opieką nauczyciela. Turniej podzielony jest na trzy kolejne etapy – internetowy, regionalny oraz telewizyjny. Rejestracja  do dnia 7 stycznia 2020 r. Więcej informacji o turnieju na stronie […]

19 grudnia 2019

Konkurs Wiedzy o Prawach Ucznia

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się I edycja ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia, organizowany przez Fundację na rzecz Praw Uczniów. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przebiegać będzie w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Plik zgłoszeniowy należy przesłać do 7 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 na adres e-mail: konkurs@prawaucznia.pl. Etap szkolny, polegający na wypełnieniu testu, odbędzie się 9 stycznia […]

19 grudnia 2019

Projekt „Wynalazcy, odkrywcy, przemysłowcy – historia polskich innowacji”

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zaprasza szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz ośrodki kultury do udziału w projekcie „Wynalazcy, odkrywcy, przemysłowcy – historia polskich innowacji”. W ramach przedsięwzięcia organizatorzy oferują bezpłatnie zestawy, które składają się z gry edukacyjnej, wydawnictwa tematycznego uzupełnionego poradnikiem metodycznym dla nauczycieli oraz skryptów ułatwiających zaplanowanie warsztatów i lekcji. Szczegółowe informacje znajdują się na […]

19 grudnia 2019

Dobre praktyki w 2019 – przedszkola

Załączniki Dobra Praktyka – Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach Data: 2019-01-14, rozmiar: 2 MB Dobra Praktyka – Publiczne Przedszkole w Tarłowie Data: 2019-01-14, rozmiar: 5 MB Dobra Praktyka – Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu Data: 2019-01-25, rozmiar: 598 KB Dobra Praktyka – Przedszkole Samorządowe nr 22 w Kielcach Data: 2019-02-13, rozmiar: 494 […]

19 grudnia 2019

Konkurs na recenzję filmu „Legiony”

Producent filmu „Legiony” ogłasza konkurs z nagrodami na recenzję filmu, adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie postaw patriotycznych i etycznych wśród młodzieży oraz wyłonienie osób obdarzonych umiejętnością formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym. Recenzje należy nadsyłać do 30 stycznia 2020 r. Regulamin konkursu jest […]

19 grudnia 2019

MEN informuje: Pozytywny obraz działań na rzecz polskiej edukacji – ogłoszenie raportu OECD

Pozytywny odbiór wprowadzonych reform, w tym stworzenia możliwości dla lepszej współpracy przedsiębiorców z systemem edukacji, rozwijanie w Polsce mechanizmów potwierdzania kwalifikacji w postaci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dostrzeżenie projektów związanych z rozwojem umiejętności osób dorosłych i programów zapotrzebowania na zawody z systemu edukacji branżowej i Bilans Kapitału Ludzkiego – to kluczowe wnioski wynikające z opublikowanego dziś, […]