16 grudnia, 2019

16 grudnia 2019

Europejskie Inicjatywy dla Sportu – konferencja informacyjna Erasmus+

W dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Warszawie na Stadionie Narodowym odbyła się konferencja dotycząca inicjatyw o charakterze sportowym realizowanych w ramach programu Erasmus+. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Sportu oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+. Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowali Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i […]

16 grudnia 2019

Komunikat w sprawie nieuzasadnionego oceniania egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół województwa świętokrzyskiego Z uwagi na sygnały dotyczące wpisywania do dzienników lekcyjnych ocen z przeprowadzanych w szkołach próbnych egzaminów zewnętrznych (maturalnych, ósmoklasisty) pragnę Państwa poinformować, że nie jest dozwolone zamienianie wyników egzaminów zewnętrznych – także próbnych na oceny bieżące. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia – zgodnie z art. 44b ust 3 pkt […]