Listopad 2019

7 listopada 2019

Już ponad 14,5 tys. zgłoszeń do akcji „Szkoła do hymnu”

Ponad 14,5 tys. zgłoszeń, blisko 3 mln uczniów oraz około 300 tys. nauczycieli z kraju i spoza Polski bierze udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają do odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej… czytaj więcej

7 listopada 2019

Stwórz szkołę ćwiczeń – Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organy prowadzące co najmniej jedną szkołę publiczną do udziału w konkursie finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń. Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat… czytaj więcej

7 listopada 2019

SIO. Przypomnienie o konieczności przekazania wybranych danych w terminie do 10 października 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, uprzejmie przypominamy, że do 10 października należało wprowadzić do SIO niektóre dane zbiorcze, między innymi: dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie wg stanu na 30 września. Link… czytaj więcej

7 listopada 2019

SIO. List MEN w sprawie uzupełniania danych dziedzinowych i identyfikacyjnych ucznia

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Wychowania Przedszkolnego, uprzejmie przypominamy o obowiązku uzupełniania w SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia w zakresie: kraju pochodzenia (jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim) miejsca zamieszkania ucznia Link do instrukcji: https://pomocsio.men.gov.pl/uczniowie/ Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie… czytaj więcej

6 listopada 2019

Informacja o realizacji kontroli za październik 2019 r.

W październiku 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 3 kontrole planowe. We wrześniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 24 kontrole doraźne:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek  1. Przestrzeganie praw dziecka i praw… czytaj więcej

6 listopada 2019

Komunikat dotyczący klas mundurowych w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe Ze względu na wprowadzoną reformę oświaty, likwidującą szkoły gimnazjalne, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach danych dotyczących klas mundurowych według poniższej tabeli . Dane te pomogą uzyskać obecny obraz liczebności szkół, które prowadzą klasy mundurowe,… czytaj więcej

4 listopada 2019

Film Legiony – akcja edukacyjna przy współpracy z MEN

Od piątku, 20 września można obejrzeć w kinach film „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Film stał się inspiracją do przygotowania akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów i nauczycieli. Jej autorami są Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Film opowiada historię młodych… czytaj więcej

4 listopada 2019

Program Mentoringowy EducationUSA – informacja o programie

Ambasada USA w Warszawie wraz z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oferują program mentoringowy dla polskich uczniów szkół średnich, którzy chcą podjąć studia na uczelniach amerykańskich. Jest to bezprecedensowy i prestiżowy program, w którym polscy i amerykańscy absolwenci amerykańskich uniwersytetów (w tym stypendyści Fulbrighta) będą wspierać radą tych, którzy dopiero przygotowują się… czytaj więcej

4 listopada 2019

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 6 uczniom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019. Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Jednocześnie informuję, że uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi w terminie późniejszym. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik… czytaj więcej

4 listopada 2019

Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli Specjalności nauczycieli-doradców metodycznych Liczba doradców metodycznych 1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach edukacja wczesnoszkolna 1 wychowanie… czytaj więcej