Listopad 2019

15 listopada 2019

Dwie nowe wystawy na kieleckim „Przystanku Historia”

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5), gdzie prezentowane są dwie nowe wystawy. „Polski gen wolności. 150 lat walk o niepodległość” To wystawa, która przedstawia najważniejsze momenty walk o wolność i polską państwowość, począwszy od konfederacji barskiej, poprzez insurekcje, powstania i rewolucje, na… czytaj więcej

15 listopada 2019

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczny Wszechświat”

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział w konkursie jest nieodpłatny. Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników… czytaj więcej

15 listopada 2019

 „Baśń o trzech konikach” z Teatru Animacji w Poznaniu w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Najbliższa transmisja to „Baśń o trzech konikach” z Teatru Animacji w Poznaniu. Spektakl pokażemy na żywo 20 listopada o godz. 11.30. Opis spektaklu: Jak być dobrym przyjacielem, również dla samego siebie? Dawno, dawno temu… A może wcale niedawno…? W prastarym lesie rosło magiczne drzewo. Z powalonej piorunem gałęzi dobry duch… czytaj więcej

14 listopada 2019

Zaproszenie do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Wydział Innowacji i Rozwoju zaprasza do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych. Obecne przepisy prawa oświatowego traktują działalność innowacyjną jako integralny element pracy każdej szkoły. Dlatego też,… czytaj więcej

14 listopada 2019

„Mury i mosty-uczeń niepełnosprawny w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej”  – relacja z warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli

W dniu 7 listopada 2019 r. z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Kielcach w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”. Spotkanie… czytaj więcej

14 listopada 2019

Komunikat w sprawie prawidłowej realizacji przepisów prawa dotyczących rozliczania obowiązku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Szanowni Rodzice, Przypominam, że zgodnie z art. 35 ustawy Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) nauka w naszym kraju jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem… czytaj więcej

13 listopada 2019

Gustaw Herling-Grudziński na fotografiach i plakatach w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach

W Galerii Sztuki Współczesnej Domu Środowisk Twórczych w Kielcach zostaną otwarte dwie wystawy poświęcone Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu. Pierwsza to fotografie Konrada Cedry, absolwenta I LO im. S. Żeromskiego „Gustaw Herling-Grudziński. Trzy spotkania w Neapolu”. Druga  – „100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” – to wystawa plakatów i grafik uczniów Zespołu Państwowych Szkół… czytaj więcej

13 listopada 2019

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2019 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego… czytaj więcej

13 listopada 2019

Konkurs literacki „O Złote Pióro”

Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie literackim „O Złote Pióro”. Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac konkursowych (tekstu literackiego) w terminie do 17 stycznia 2020. Do pobrania: Regulamin konkursu Załącznik nr 1 (Początek opowiadania) Załącznik nr 2 (Karta zgłoszeniowa)

12 listopada 2019

SIO. Wstępne raporty subwencyjne

W Strefie SIO zostały udostępnione wstępne raporty subwencyjne. Mają one jedynie charakter pomocniczy przy weryfikacji danych do naliczania subwencji na rok 2020. NIE NALEŻY POTWIERDZAĆ POPRAWNOŚCI LUB JEJ BRAKU DO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ. Weryfikacja ostatecznych danych subwencyjnych na rok 2020 nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z art. 50 ustawy z… czytaj więcej

12 listopada 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych

Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych. Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy… czytaj więcej

8 listopada 2019

Zaproszenie do kampanii „Nie hejtuję – reaguję”

Szanowni Państwo, dzisiejszy internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami, czy artykułami. Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych… czytaj więcej

7 listopada 2019

Program „Trzymaj Formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w programie „Trzymaj Formę!”. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność… czytaj więcej

7 listopada 2019

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego organizuje, objętą honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolską akcję edukacyjną „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji. W ramach… czytaj więcej

7 listopada 2019

Kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadząc działalność prewencyjną przygotowała kurs e-learningowy pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs przygotowany jest z myślą o dzieciach z terenów wiejskich, dzieciach mieszkających na wsi i przebywających w gospodarstwie, gdzie mogą być narażone na niebezpieczeństwa. Przybliża w nowoczesnej formie zagrożenia wypadkowe, a także uczy… czytaj więcej