6 listopada, 2019

6 listopada 2019

Informacja o realizacji kontroli za październik 2019 r.

W październiku 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 3 kontrole planowe. We wrześniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 24 kontrole doraźne:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek  1. Przestrzeganie praw dziecka i praw… czytaj więcej

6 listopada 2019

Komunikat dotyczący klas mundurowych w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe Ze względu na wprowadzoną reformę oświaty, likwidującą szkoły gimnazjalne, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach danych dotyczących klas mundurowych według poniższej tabeli . Dane te pomogą uzyskać obecny obraz liczebności szkół, które prowadzą klasy mundurowe,… czytaj więcej