Październik 2019

25 października 2019

IV Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w IV edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2019/2020. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów… czytaj więcej

25 października 2019

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie prognoz zanieczyszczeń powietrza, opracowanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, informujemy, że w dniu 25.10.2019 r.  na terenie województwa świętokrzyskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 100 µg/m3. Ryzyko dotyczy obszaru zaznaczonego na poniższej mapie kolorem czerwonym, czyli części terenu powiatów… czytaj więcej

23 października 2019

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Samorządów Uczniowskich w Szczecinie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Samorządów Uczniowskich w Szczecinie. Jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które zostało objęte patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik   Załączniki Zaproszenie Data:… czytaj więcej

23 października 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczący organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na terenie szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych W związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na terenie placówki, przypominam, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem… czytaj więcej

23 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form… czytaj więcej

23 października 2019

SIO. Zgłoszenie w SIO uczniów do egzaminu ośmioklasisty. Termin minął 10 października 2019

MEN przypomina, że do 10 października należało wprowadzić w SIO dane uczniów i zgłosić ich do egzaminu ósmoklasisty. Jest to konieczne działanie poprzedzające przekazanie danych do OKE w nowym systemie informatycznym. Dyrektorzy szkół, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszeni są o pilne wprowadzenie danych w SIO. Odnośnik do instrukcji w SIO:… czytaj więcej

23 października 2019

SIO. Nowe raporty pokazujące stany z 30 września 2019 uwzględniające korekty i aktualizowane codziennie

W Strefie SIO (https://strefasio.men.gov.pl) pojawiły się nowe pożyteczne raporty pokazujące stany z 30 września 2019 uwzględniające korekty i aktualizowane codziennie. Liczba uczniów oddziałów podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 w dniu 30.09.2019 Raport zawiera informacje o liczbie uczniów w oddziałach podstawowych w szkole/placówce w dniu 30.09.2019. Liczba uczniów w oddziałach WWR… czytaj więcej

23 października 2019

SIO. Gminy NIE przekazują danych o WSZYSTKICH uczniach w związku z kontrolą obowiązku nauki

Art. 42 pkt 9 ustawy o systemie informacji oświatowej mówi: Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują: dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum oraz przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym – gminy; Powyższy artykuł mówi nam, że gminy przekazują dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) oraz dane dziedzinowe uczniów w związku z rozliczaniem… czytaj więcej

23 października 2019

Testy i klucze I etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki Etap I – j. polski – test Data: 2019-10-24, rozmiar: 413 KB Etap I – matematyka – test Data: 2019-10-24, rozmiar: 2 MB Etap I – j. angielski – test Data: 2019-10-24, rozmiar: 588 KB Etap I – j. niemiecki – test Data: 2019-10-24, rozmiar: 560 KB Model oceniania… czytaj więcej

23 października 2019

Konkurs fotograficzny „Wiki Science Competition”

Wikimedia Polska – stowarzyszenie promujące i wspierające polskojęzyczną edycję Wikipedii, serdecznie zaprasza uczniów, nauczycieli, studentów oraz pracowników szkół, uczelni i instytucji do udziału w konkursie fotograficznym Wiki Science Competition. Wiki Science Competition to międzynarodowy konkurs odbywający się w tym roku w okresie od 4 listopada do 15 grudnia 2019. Jego… czytaj więcej

22 października 2019

Szkolenia ORE „Rozwijanie kompetencji cyfrowych” oraz „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z ekspertami OEIiZK (Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów) zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w szkoleniach blended – learning: Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych”, przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych. Jego głównym celem jest przekazanie umiejętności, dostarczenie szeregu… czytaj więcej

22 października 2019

„Szkoła pamięta” – zachęcamy do włączenia się do akcji MEN

Zachęcamy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. Aby zgłosić swój udział w akcji, do 24… czytaj więcej

21 października 2019

Wprowadzone 14 października 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie możliwości uzupełnienia informacji o posiadaniu/nieposiadaniu internatu w danych szkoły lub placówki za poprzednie lata szkolne Nauczyciel: Wyświetlanie na liście wynagrodzeń sumy wprowadzanych składników Wydatki – wynagrodzenie zasadnicze nie jest wymagane w przypadku zarejestrowania wybranych nieobecności w okresie sprawozdawczym Uczniowie: Dodanie możliwości grupowego usunięcia uczniów z oddziału Umożliwienie przypisania… czytaj więcej

21 października 2019

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2019 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2019 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia… czytaj więcej

21 października 2019

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Mury i mosty – uczeń niepełnosprawny w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty,  Dyrektor  Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej  zapraszają do udziału  w warsztatach w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.… czytaj więcej

21 października 2019

Zarządzenie nr 363/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2019/2020

Załączniki Zarządzenie nr 363 2019 Data: 2019-10-21, rozmiar: 598 KB

21 października 2019

XIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”

„Olimpiada Bezpieczeństwa” jest akcją profilaktyczną organizowaną co roku dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z woj. świętokrzyskiego. Jest to finał całorocznego konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Współorganizatorami ww. przedsięwzięcia są: Automobil Klub Kielecki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Straż Graniczna… czytaj więcej

21 października 2019

Komunikat w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach

Szanowni Państwo, przekazuję w załączeniu pismo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nr BZ-II-0739/6-3/19 z 2 października 2019 r., w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach i zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę pisma oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w budynkach oświatowych. Jednocześnie przypominam, że  sprawy bezpieczeństwa i… czytaj więcej