31 października, 2019

31 października 2019

Komunikat w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie propozycji podziału wysokości środków Funduszu Pracy na poszczególne województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020. Powyższe dofinansowanie odbywa się w […]

31 października 2019

Ogólnopolski konkurs „Równiacha – Lajk na TAK!”

W ramach Międzynarodowej konferencji „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń” został zorganizowany ogólnopolski konkurs „Równiacha – Lajk na TAK!”. Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Starosta Cieszyński i Burmistrz Miasta Cieszyna, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie, Fundacja PARADYGMAT z siedzibą w Częstochowie Celem konkursu jest: budowanie […]

31 października 2019

Bezpłatna konferencja „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli”

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej zapraszają nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, pracowników administracyjnych, pracowników kuratoriów, związkowców, pracowników służb medycyny pracy do udziału w konferencji „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli”. Termin konferencji: 13 listopada 2019 r., w godz. […]

31 października 2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

UNICEF zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. […]

31 października 2019

Warsztaty „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” w Muzeum Polaków Ratujących Żydów

Warsztaty „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” dedykowane są wszystkim pedagogom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat II wojny światowej. Podczas warsztatów uczestnicy poznają różnorodne uwarunkowania funkcjonowania mniejszości żydowskiej w Polsce do wybuchu II wojny światowej. Następnie omówione zostaną realia niemieckiej okupacji i zbrodnia Holokaustu. Jako ostatnie zagadnienie poruszona zostanie problematyka polskiej pomocy […]