30 października, 2019

30 października 2019

Konferencja „Śpiewajmy i grajmy w szkole – edukacja przez sztukę”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Śpiewajmy i grajmy w szkole – edukacja przez sztukę” organizowanej w ramach programu pilotażowego „Grajmy w szkole” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Narodowym Forum Muzyki, Polską Radą Muzyczną oraz Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym. Załączniki Program Konferencji Data: 2019-10-30, rozmiar: 191 KB

30 października 2019

Narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

Szanowni Państwo, w Kuratorium Oświaty w Warszawie od listopada 2018 r. do października 2019 r. realizowano projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Głównym celem projektu było doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie sprawowanego […]