29 października, 2019

29 października 2019

Turniej gry planszowej „Czas na start-up!”

Turniej gry planszowej „Czas na start-up!” to wydarzenie w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, w której bierze udział prawie 300 szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski wschodniej. Turniej zostanie zorganizowany na dwóch poziomach: wojewódzkim (w każdym z pięciu regionów objętych projektem) oraz finałowym w Warszawie.  Podczas gry uczniowie będą walczyć o […]

29 października 2019

Konkurs „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXIX edycja

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, wzorem lat ubiegłych pragnie zaprosić młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”. W 2020 roku będzie to już XXIX edycja. Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie w uczniach zamiłowania i szacunku do środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na jego różnorodność, […]

29 października 2019

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym 2019/2020

Organizatorzy Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym 2019/2020 serdecznie zapraszają zainteresowaną młodzież do wzięcia udziału w tych zawodach. Przewidziano atrakcyjne nagrody – laureaci i finaliści tegoż przedsięwzięcia będą zwolnieni z procedury kwalifikacyjnej podczas przyjmowania kandydatów na studia realizowane m.in. przez Uniwersytet w Białymstoku, jak i inne Uniwersytety, w ramach stosownych uchwał rekrutacyjnych właściwych Senatów uczelni. Celem […]

29 października 2019

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przeprowadza rekrutację do trzeciej kadencji Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat. Na drodze rekrutacji wyłonione zostanie 12 osób. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania […]

29 października 2019

Konkurs „Moje hobby na rynku pracy”

Od 22 października można zgłaszać prace graficzne na konkurs „Moje hobby na rynku pracy” organizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych! Konkurs „Moje hobby na rynku pracy” organizowany jest na terenie czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Jego głównym celem jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie oraz możliwości, […]

29 października 2019

Projekt „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zachęca do udziału w VII edycji projektu edukacyjno-wychowawczego dotyczącego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego na podstawie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski […]

29 października 2019

Kongres Edukacji Przyszłości – Sportowe Świętokrzyskie – podsumowanie

Drugi dzień Kongresu Edukacji Przyszłości – Sportowe Świętokrzyskie był poświęcony działaniom sportowym w szkołach i placówkach oświatowych w województwie świętokrzyskim, współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi działania sportowe i prozdrowotne w województwie. Podsumowano również Europejski Tydzień Sportu, który odbywał się w dniach 23 – 30 września 2019 r. Kongres został oficjalnie otwarty przez Panią Bożenę […]

29 października 2019

Zaproszenie na konferencję dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

Szanowni Państwo, Panie, Panowie Dyrektorzy tzw. „małych szkół” W ramach wspomagania dyrektorów tzw. małych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się 13 listopada 2019 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Śniadce, Śniadka Druga 19 a, 26-010 Bodzentyn. Do udziału w konferencji zachęcam dyrektorów „małych szkół” prowadzonych przez osoby […]