9 października, 2019

9 października 2019

Wymiana polsko-amerykańska – Program FLEX – spotkanie informacyjne

W dniu 7 października 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne na temat programu FLEX. Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w amerykańskich… czytaj więcej

9 października 2019

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) – zaproszenie do nadsyłania projektów

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Poniżej przedstawiono treść pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu działalności związanych z  przygotowaniem przyszłorocznego planu prac Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego… czytaj więcej

9 października 2019

SIO. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Dane dziedzinowe o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej należy uzupełnić tylko dla uczniów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły podstawowej, którzy obowiązek szkolny realizują w tej szkole obwodowej. Nie należy wypełniać tego formularza, jeżeli miejsce zamieszkania ucznia jest poza obwodem szkoły. Pod pojęciem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły nie należy… czytaj więcej

9 października 2019

Konkurs literacki „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”

Fundacja Panteon Narodowy zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”.… czytaj więcej