30 września, 2019

30 września 2019

Projekcja filmu „Bitwa o honor miasta”

Powstanie Warszawskie w kontekście najważniejszych wydarzeń końca wojny oraz powstań w Paryżu i Pradze, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach. „Bitwa o honor miasta” w reżyserii Eugeniusza Starky’ego ukazuje jeden z najbardziej dramatycznych epizodów w historii XX wieku, największą bitwę ruchu oporu w Europie… czytaj więcej

30 września 2019

X edycja projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest skierowany do uczniów i nauczycieli z zerówek i klasy I-III ze szkół podstawowych. Trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy (jesień, zima, wiosna). Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na… czytaj więcej

30 września 2019

Regulamin Ogólny (oraz formularz zgłoszeniowy) Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020

UWAGA! Termin zgłoszeń dla szkół za pomocą formularza online upływa 7 października 2019 r. Załączniki Regulamin Ogólny rok szkolny 2019/2020 Data: 2019-09-30, rozmiar: 140 KB Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Data: 2019-09-30, rozmiar: 78 KB Załącznik nr 2a – Zgoda rodziców Data: 2019-09-30, rozmiar: 91 KB Załącznik nr 3… czytaj więcej

30 września 2019

IV konkurs na najlepsze praktyki szkół zawodowych „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”

Do udziału w konkursie, poprzez zgłoszenie wdrażanych rozwiązań, mających na celu zapewnienie jakości kształcenia, zaproszone są szkoły zawodowe z całej Polski. Nagrodzone szkoły otrzymają dyplomy „Dobrej praktyki”, a finaliści statuetki „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Opisy nagrodzonych praktyk można przeczytać na stronie internetowej konkursu. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 1 września do… czytaj więcej

30 września 2019

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach. Olimpiada w nie mniejszym… czytaj więcej

30 września 2019

Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi projekt skierowany do nauczycieli matematyki pt. „Nowoczesny nauczyciel matematyki” Celem projektu jest podnoszenie jakości i efektywności pracy nauczycieli matematyki poprzez aktywne uczestnictwo w innowacyjnych kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi, zdobycie/podniesienie kompetencji informatycznych,… czytaj więcej

30 września 2019

VII edycja Olimpiady Solidarności

Rozpoczęła się rekrutacja szkół do VII edycji Olimpiady Solidarności. Konkurs jest trójstopniowy, składa się z trzech etapów – szkolnego (rywalizacja indywidualna), wojewódzkiego (rywalizacja indywidualna) i ogólnopolskiego (rywalizacja drużynowa). Zgłoszenia szkoły dokonuje nauczyciel, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej konkursu. Uczniowie nie zgłaszają się indywidualnie. Termin rejestracji szkół… czytaj więcej

30 września 2019

MEN informuje: Pieniądze na zadania oświatowe dla samorządów

Wzrost subwencji oświatowej o 6,5 mld zł, objęcie subwencją oświatową 6-latków, dotacja przedszkolna, dodatkowe środki z rezerwy 0,4%, darmowe podręczniki, stypendia i programy rządowe – to najważniejsze narzędzia finansowania systemu oświaty, o których mówił minister Dariusz Piontkowski podczas czwartkowej (25 września br.) konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – W… czytaj więcej