23 września, 2019

23 września 2019

Zgłaszanie planowanych wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą do szkół i placówek oświatowych o przekazanie wszelkich informacji na temat planowanych wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu, w szczególności planowanych organizacji spacerów krajobrazowych. Informacje te GDOŚ chciałaby rozpowszechnić na stronie internetowej poświęconej Dniu Krajobrazu. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przekazywanie… czytaj więcej

23 września 2019

Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, organizują w dniach 21 – 25 października 2019 r. kolejne – 9. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze wojskowym, przygotowanie nauczycieli do organizowania… czytaj więcej

23 września 2019

Regionalna konferencja projektu „Enea Akademia Talentów”

Regionalna konferencja projektu Enea Akademia Talentów odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 12:00 w Enei Elektrownia Połaniec, budynek F9 (przed bramą nr 1). Program konferencji: 12:00 Wystąpienia oficjalne 12:20 Podsumowanie edycji 2018 12:35 Informacja o edycji 2019 Enei Akademii Talentów 12:50 Pytania mediów i przedstawicieli szkół Szczegółowe informacje… czytaj więcej

23 września 2019

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z… czytaj więcej

23 września 2019

I szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego.… czytaj więcej