4 września, 2019

4 września 2019

Projekt edukacyjny „Ekonomia na co dzień”

„Ekonomia na co dzień” jest projektem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku od 12 do 15 lat w szkołach podstawowych. Projekt prowadzony jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie… czytaj więcej

4 września 2019

Materiały edukacyjne do filmu „Legiony”

Dystrybutor Kino Świat wraz z Muzeum Historii Polski i Instytutem Pamięci Narodowej przygotowali materiały edukacyjne do filmu „Legiony” – historycznej produkcji o młodych ludziach z pokolenia lat 1914-1918, które wywalczyło Polsce Niepodległość. Honorowy patronat nad szeroko zakrojoną akcją edukacyjną objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W skład pakietu edukacyjnego wchodzą: folder ze… czytaj więcej

4 września 2019

Akcja edukacyjna „Lekcja o funduszach europejskich. Przedsiębiorczość III”

Akcja skierowana jest do nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (po 100 klas z każdego województwa). Szkoły mogą zgłaszać się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego poprzez kliknięcie przycisku „ZGŁOŚ SZKOŁĘ”. Jedna szkoła może wskazać maksymalnie dwie klasy, w których… czytaj więcej

4 września 2019

IV edycja szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci w Lublinie

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na IV edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: Historia Majdanka na kartach komiksu – między nowoczesnym a tradycyjnym przekazem edukacyjnym 19 października 2019 r.  Miejsce: Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie,… czytaj więcej

4 września 2019

Otwarcie wystawy „…Będzie wielka albo nie będzie jej wcale”. Walka o granice Polski w latach 1918–1921

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zaprasza do obejrzenia nowej wystawy plenerowej przedstawiającej wysiłek Polaków w ustaleniu granic odrodzonej Polski zarówno żołnierzy, ochotników, jak i dyplomatów. „Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale” – te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, otwierające wystawę plenerową, pokazują, czym tak naprawdę była walka Polaków… czytaj więcej

4 września 2019

Konkurs kreatywny „Młody kierowca”

Konkurs organizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach obchodów jubileuszu 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój kreatywności wśród młodzieży, a także inspirowanie do twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki. Konkurs polega na… czytaj więcej

4 września 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów (absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych) posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie z zamieszczoną… czytaj więcej