23 sierpnia, 2019

23 sierpnia 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-​​doradców metodycznych:   1 Wychowanie przedszkolne 2 Edukacja wczesnoszkolna 3 Język polski 4 Język… czytaj więcej