Lipiec 2019

19 lipca 2019

Weryfikacja liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej tabeli w celu weryfikacji liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018. Konieczność dokonania ww. weryfikacji wynika z rozbieżności pomiędzy danymi zamieszczonymi w Systemie… czytaj więcej

16 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 17 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Adres zamieszkania – dodanie państw: Szwajcaria, Belgia, Grecja, Włochy Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydatkach Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o dożywianiu RSPO: W jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość dodania informacji o etapach edukacyjnych i nauczanych w szkole zawodach za poprzednie lata szkolne.

15 lipca 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część trzecia

Załączniki Zarządzenie nr 127 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 55 KB Zarządzenie nr 128 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 54 KB Zarządzenie nr 129 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 54 KB Zarządzenie nr 130 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 52 KB Zarządzenie nr 131 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 53 KB Zarządzenie nr 132 2019… czytaj więcej

11 lipca 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część druga

Załączniki Zarządzenie nr 67 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 54 KB Zarządzenie nr 68 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 53 KB Zarządzenie nr 69 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 58 KB Zarządzenie nr 70 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 56 KB Zarządzenie nr 71 2019 Data: 2019-07-11, rozmiar: 53 KB Zarządzenie nr 72 2019… czytaj więcej

10 lipca 2019

XV edycja Olimpiady Matematycznej Juniorów

Wzorem lat poprzednich Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzi XV edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ), skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. Część testowa zawodów pierwszego stopnia jest przeprowadzana we wszystkich zarejestrowanych w naszym systemie szkołach w tym samym czasie,… czytaj więcej

10 lipca 2019

MEN informuje: Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela

4 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót… czytaj więcej

9 lipca 2019

Informacja o realizacji kontroli w maju 2019 r.

W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych. W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 15 kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie statutu szkoły/placówki –… czytaj więcej

8 lipca 2019

Projekt „Wakacje z Matzoo 2019”

Projekt „Wakacje z Matzoo 2019” powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej, a dofinansowała go Fundacja mBanku. Poprzez projekt zapraszamy dzieci do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie. Począwszy od 1 lipca 2019, na uczestnika projektu czekać będą 62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym Matematyczne… czytaj więcej

8 lipca 2019

Wyniki II edycji konkursu „Ratuj naturę, zbieraj makulaturę” dla szkół z miasta Kielce

II edycja konkursu „Ratuj naturę, zbieraj makulaturę” organizowana przez firmę IRMA Maciej Daszkiewicz we współpracy z Urzędem Miasta Kielce pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty została rozstrzygnięta. Nagrodzone zostały 3 placówki oświatowe oraz najlepsza klasa ze wszystkich szkół: I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach II… czytaj więcej

8 lipca 2019

Dobre praktyki w 2019 – placówki oświatowe

Załączniki Dobra praktyka 1 – Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej, Kielce Data: 2019-01-25, rozmiar: 2 MB Dobra praktyka 2 – Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej, Kielce Data: 2019-01-25, rozmiar: 1 MB Dobra praktyka – Świetlica Wspierająco–Integrująca PLUS w Kielcach Data: 2019-05-22, rozmiar: 6 MB Dobra Praktyka… czytaj więcej

5 lipca 2019

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – to podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na najbliższy rok szkolny, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. Co roku na podstawie art. 60 ustawy Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej ustala kierunki… czytaj więcej

5 lipca 2019

Wyniki egzaminu maturalnego 2019 – wstępna informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała 4 lipca br. wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości uzyskało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Spośród absolwentów liceów maturę zdało 86,4 proc., a wśród absolwentów techników – 70,5 proc. – Tegoroczna zdawalność matur utrzymała się na bardzo podobnym poziomie jak w poprzednich latach.… czytaj więcej

4 lipca 2019

Wyniki konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przekazuje do wykorzystania rekomendacje i wyniki dyskusji zebrane w czasie ogólnopolskiej konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”, która z inicjatywy obu instytucji odbyła się w Warszawie 2 kwietnia 2019 r., pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli całego… czytaj więcej

2 lipca 2019

Podsumowanie konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

8 czerwca w Hotelu Astor w pomorskiej Jastrzębiej Górze miał miejsce finał organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów. W konkursie mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy III) z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia.… czytaj więcej

2 lipca 2019

XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych – Świętokrzyskie 2019 uroczyście zakończona

4500 osób z całej Polski, w tym: ok. 3500 zawodników, 790 trenerów i opiekunów, 360 sędziów oraz 40 przedstawicieli polskich związków sportowych uczestniczyło w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych – Świętokrzyskie 2019, która od 31 marca do 26 maja odbywała się na ziemi świętokrzyskiej. Młodzi sportowcy rywalizowali w… czytaj więcej

2 lipca 2019

Informacja o realizacji kontroli w czerwcu 2019 r.

W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych. W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 219 kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Realizacja podstaw programowych i… czytaj więcej

2 lipca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za czerwiec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.  (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   116     23 %  … czytaj więcej

2 lipca 2019

Finały Centralne Zawodów: „Sprawni jak Żołnierze – 2019” i „O Srebrne Muszkiety – 2019”

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w roku bieżącym organizowany będzie Finał Centralnych: XLII Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze – 2019” i 58. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2019”. Zadania realizować będą na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej w wyniku otwartego konkursu ofert nr ew. 8/2019/WD/DEKiD. Mając na względzie fakt, że… czytaj więcej