25 lipca, 2019

25 lipca 2019

Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r. W imieniu Organizatora, zapraszam… czytaj więcej

25 lipca 2019

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP – informacje o rekrutacji

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15–18 lal do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2019/2020. Zadaniem OHP jest wyrównywanie szans osób znajdujących się w gorszej od rówieśników sytuacji społeczno-ekonomicznej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem.… czytaj więcej

25 lipca 2019

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku – MEN przypomina

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wakacyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na półmetku wakacji przypominamy zarówno o zachowaniu środków bezpieczeństwa, jak również informacjach, z jakimi warto zapoznać się w czasie wakacyjnego wypoczynku.… czytaj więcej

25 lipca 2019

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Na podstawie par. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach… czytaj więcej