2 lipca, 2019

2 lipca 2019

Podsumowanie konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

8 czerwca w Hotelu Astor w pomorskiej Jastrzębiej Górze miał miejsce finał organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów. W konkursie mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy III) z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia.… czytaj więcej

2 lipca 2019

XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych – Świętokrzyskie 2019 uroczyście zakończona

4500 osób z całej Polski, w tym: ok. 3500 zawodników, 790 trenerów i opiekunów, 360 sędziów oraz 40 przedstawicieli polskich związków sportowych uczestniczyło w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych – Świętokrzyskie 2019, która od 31 marca do 26 maja odbywała się na ziemi świętokrzyskiej. Młodzi sportowcy rywalizowali w… czytaj więcej

2 lipca 2019

Informacja o realizacji kontroli w czerwcu 2019 r.

W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych. W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 219 kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Realizacja podstaw programowych i… czytaj więcej

2 lipca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za czerwiec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.  (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   116     23 %  … czytaj więcej

2 lipca 2019

Finały Centralne Zawodów: „Sprawni jak Żołnierze – 2019” i „O Srebrne Muszkiety – 2019”

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w roku bieżącym organizowany będzie Finał Centralnych: XLII Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze – 2019” i 58. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2019”. Zadania realizować będą na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej w wyniku otwartego konkursu ofert nr ew. 8/2019/WD/DEKiD. Mając na względzie fakt, że… czytaj więcej

2 lipca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w czerwcu 2019 r.

W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie… czytaj więcej