Czerwiec 2019

4 czerwca 2019

WAŻNE – Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno‐komunikacyjnych w procesie nauczania

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone jest monitorowanie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania – wykaz szkół (528) – ankieta aktywna od 14 lutego… czytaj więcej

3 czerwca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za maj 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.   (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   15   3 %  … czytaj więcej

3 czerwca 2019

40. rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny – bezpłatna wystawa do pobrania

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą 40. rocznicy I Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. Można ją pobrać z www.niepodlegla.gov.pl i udostępnić na stronie internetowej lub wydrukować. Wystawa jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, szkół, parafii, organizacji pozarządowych i wszystkich chcących uczcić 40. rocznicę… czytaj więcej