Czerwiec 2019

10 czerwca 2019

Komunikat MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisy rozdziału 3a ww. ustawy wskazują m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Komunikat MEN w sprawie zajęć w szkołach podczas upałów

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie. Warunki atmosferyczne w kraju… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Zaproszenie na projekcie filmu „I cicho ciało spocznie w grobie”

Projekcja filmu „I cicho ciało spocznie w grobie” – Kielce, ul. Warszawska 5, 11 czerwca 2019 r., godz. 17.00 Wstrząsający dokument o wyjątkowym, a niemal nieznanym, za sprawą cenzury człowieku, księdzu Romanie Kotlarzu, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach, 11 czerwca 2019 r. Film… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz  stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Zgodnie z art. 90h oraz art. 90 i ustawy o systemie oświaty oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra do spraw… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 10 czerwca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Udostępnienie nowych PKD dla placówek MOW, MOS, SOSW Dla MOS, MOW i SOSW, w których kształcenie odbywa się w jednej z poniżej wymienionych szkół: szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej, odpowiednim dla tych ośrodków będzie kod PKD właściwy dla danego typu szkoły, np. dla szkoły podstawowej specjalnej będzie to… czytaj więcej

7 czerwca 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego z uwagi na rezygnację z części dotacji przez jedną z organizacji.

Załączniki Komunikat Data: 2019-06-07, rozmiar: 178 KB

6 czerwca 2019

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” – nabór przedłużony

Politechnika Łódzka wraz z konsorcjum zrzeszającym uczelnie techniczne i organizacje pozarządowe zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Termin naboru grantów został przedłużony do 24 czerwca 2019 r. Udział w projekcie zapewni nauczycielom otrzymanie grantu finansowego na… czytaj więcej

6 czerwca 2019

Finansoaktywni 2019 – Uczniowie Szkoły Podstawowej w Klimontowie w gronie lauratów konkursu

10 zwycięskich zespołów uczniowskich zostało wybranych przez Kapitułę V edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Rozumiemy podatki”. Laureaci V edycji konkursu „Finansoaktywni. Misja: Rozumiemy podatki”: film pt. „Co ja mam z podatków?” – autorami są uczniowie z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie,… czytaj więcej

6 czerwca 2019

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – rządowy program bezpłatnego dostępu do Internetu dla szkół

Szanowni Państwo, Ministerstwo Cyfryzacji przyjmując za jeden z priorytetów zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, przygotowało program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to dedykowana sieć łączącą wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo sieci. Od dnia… czytaj więcej

6 czerwca 2019

MEN ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Rusza nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.… czytaj więcej

6 czerwca 2019

Nabór na stanowisko pracy: wizytator

Ogłoszenie: nr 48802 Urząd: Kuratorium Oświaty w Kielcach Dział: Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Miejscowość: Kielce Ważne do: 17.06.2019 Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze Wynik naboru Ogłoszenie o naborze na stronie BIP KPRM Wynik naboru na stronie BIP KPRM Załączniki wynik-naboru-48802 Data: 2019-07-17, rozmiar: 39 KB

5 czerwca 2019

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie do dnia 28 czerwca br. w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C: Kielce, al. IX… czytaj więcej

5 czerwca 2019

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się  o stopień nauczyciela dyplomowanego po zmianie przepisów

Akty prawne:  Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i  2245 oraz z 2019 r. poz. 730) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.… czytaj więcej

5 czerwca 2019

Otwarcie nowego przedszkola w Pacanowie

Gminna Orkiestra Dęta witała przybywających rodziców, babcie, dziadków przedszkolaków, osoby zaproszone i samych maluchów nieco stremowanych przekraczających próg nowego obiektu przedszkola w Pacanowie. 1 czerwca oficjalnie zostało uruchomione i przekazane do użytku nowe przedszkole Samorządowe w Pacanowie przy ulicy Radziwiłłówka. To inwestycja za ponad 6 milionów złotych w założeniu mogąca… czytaj więcej

5 czerwca 2019

Informacja o realizacji kontroli w maju 2019 r.

W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych. W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 15 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół / placówek 1. Przestrzeganie statutu szkoły/placówki –… czytaj więcej

5 czerwca 2019

Informacja o realizacji kontroli za kwiecień 2019 r.

W kwietniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 1 kontrolę planową. W kwietniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 11 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół / placówek 1. Realizacja podstaw programowych i… czytaj więcej