Czerwiec 13, 2019

13 czerwca 2019

Sukces uczniów Technikum Elektronicznego w Połańcu

Szymon Siepka i Marcin Jędyka z Technikum Elektronicznego w Połańcu zdobyli złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i zajęli drugie miejsce w konkursie „Młody Wynalazca”. Szczegółowe informacje: http://​zspolaniec​.slaskdatacenter​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​8​1​6​–​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​y​–​z​–​p​o​l​a​n​c​a​–​n​a​–​m​e​dal

13 czerwca 2019

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Szczegółowe informacje: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​s​p​r​a​w​i​e​d​l​i​w​o​s​c​/​o​g​l​o​s​z​e​n​i​e​–​o​–​w​o​l​n​y​m​–​s​t​a​n​o​w​i​s​k​u​–​d​y​r​e​k​t​o​r​a​–​z​a​k​l​a​d​u​–​p​o​p​r​a​w​c​z​e​g​o​–​i​–​s​c​h​r​o​n​i​s​k​a​–​d​l​a​–​n​i​e​l​e​t​n​i​c​h​–​w​–​s​w​i​d​n​icy

13 czerwca 2019

Zmiana zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2018/​2019

Załączniki Zarządzenie nr 29/​​2019 Data: 2019‐​​06‐​​13, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 30/​​2019 Data: 2019‐​​06‐​​13, rozmiar: 48 KB Pobierz wszystkie pliki

13 czerwca 2019

Pismo MSWiA do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego

Pismo MSWiA do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego w sprawie wyjaśnienie kwestii związanych zapewnieniem bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego. Załączniki Pismo MSWiA do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego Data: 2019‐​​06‐​​13, rozmiar: 335 KB

13 czerwca 2019

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z tym, uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno‐​​wychowawczych w tym roku szkolnym. MEN utrzymuj zasadę, że każdego roku zajęcia w szkołach będą się kończyły w najbliższy piątek, po 20 czerwca.… czytaj więcej