5 czerwca, 2019

5 czerwca 2019

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie do dnia 28 czerwca br. w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C: Kielce, al. IX… czytaj więcej

5 czerwca 2019

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się  o stopień nauczyciela dyplomowanego po zmianie przepisów

Akty prawne:  Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i  2245 oraz z 2019 r. poz. 730) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.… czytaj więcej

5 czerwca 2019

Otwarcie nowego przedszkola w Pacanowie

Gminna Orkiestra Dęta witała przybywających rodziców, babcie, dziadków przedszkolaków, osoby zaproszone i samych maluchów nieco stremowanych przekraczających próg nowego obiektu przedszkola w Pacanowie. 1 czerwca oficjalnie zostało uruchomione i przekazane do użytku nowe przedszkole Samorządowe w Pacanowie przy ulicy Radziwiłłówka. To inwestycja za ponad 6 milionów złotych w założeniu mogąca… czytaj więcej

5 czerwca 2019

Informacja o realizacji kontroli w maju 2019 r.

W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych. W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 15 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół / placówek 1. Przestrzeganie statutu szkoły/placówki –… czytaj więcej

5 czerwca 2019

Informacja o realizacji kontroli za kwiecień 2019 r.

W kwietniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 1 kontrolę planową. W kwietniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 11 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół / placówek 1. Realizacja podstaw programowych i… czytaj więcej