Kwiecień 10, 2019

10 kwietnia 2019

Ważna informacja dotycząca egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów W związku z trwającym od 8 kwietnia 2019 r strajkiem nauczycieli i zagrożeniem  wynikającym z zagwarantowania składu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, uprzejmie proszę, aby dyrektorzy widząc takie niebezpieczeństwo zgłaszali ten fakt poprzez załączony formularz (osobny dla szkół… czytaj więcej