Kwiecień 8, 2019

8 kwietnia 2019

Dzień otwarty w Liceum Ogólnokształcącym w Nowinach

Liceum Ogólnokształcącym w Nowinach zaprasza na dzień otwarty 12 kwietnia 2019 r. o godz. 17:30. Szczegółowe informacje: http://​www​.zsp​-nowiny​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​1​2​–​a​r​t​y​k​u​l​y​–​n​a​–​s​t​r​o​n​i​e​–​g​l​o​w​n​e​j​/​4​4​6​–​d​z​i​e​n​–​o​t​w​a​r​t​y​–​l​o​–​w​–​n​o​w​i​n​ach

8 kwietnia 2019

Materiały edukacyjne do filmu „Kto napisze naszą historię”

19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Do połowy maja 1943 roku kilkuset członków Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego prowadziło nierówną walkę z wysłanymi do jego stłumienia oddziałami. W tym roku obchodzimy 76 rocznicę tego bohaterskiego zrywu. Walka zbrojna nie była jedyną formą oporu, którą podjęli… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2018/​2019

4 kwietnia w sali kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się gala podsumowująca Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2018/​​2019. Dyplomy i medale wręczono 55 laureatom konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz 174 laureatom konkursów przedmiotowych dla uczniów klas trzecich gimnazjów i klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [1] minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Akcja Żonkile w 76. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Już po raz siódmy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zachęca do udziału w akcji społeczno-​​edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 roku. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci Marka Edelmana – ostatniego przywódcy powstania i jednego z ocalałych z warszawskiego… czytaj więcej