Kwiecień 3, 2019

3 kwietnia 2019

Informator o zawodach na rok szkolny 2019/​2020 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Dyrektorzy gimnazjów, szkół podstawowych oraz szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach przygotowało informator dotyczący kierunków kształcenia zawodowego na rok szkolny 2019/​​2020 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Broszura informacyjna została przygotowana w celu ułatwienia młodzieży wyboru kierunku dalszego kształcenia w szkołach… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Ogólnopolski konkurs „Kolejowe ABC – Ruszaj w podróż po nagrody”

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” prowadzone są zajęcia edukacyjne w… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

II ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny „Serce Kapsuły Czasu”

Celem konkursu jest stworzenie dzieł literackich i plastycznych, które stanowić będą „Serce” powstającej w Krakowie, ogólnopolskiej kapsuły czasu. Zadanie konkursowe brzmi: „Podróż wyobraźnią w przyszłość. Twoja miejscowość, nasz świat za sto lat? Opowiedz o tym dowolną techniką plastyczną lub literacką!” Termin przesyłania prac upływa 31 maja 2019. Szczegółowe informacje można… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-​Debiuty”

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu organizuje I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-​​Debiuty”. Naszym głównym celem jest zachęcenie do stworzenia nowych piosenek dla najmłodszych i ich edukacja. Konkurs będzie polegał na napisaniu autorskiej, premierowej piosenki, w dowolnym gatunku muzycznym, jej wykonanie oraz ewentualną realizację teledysku. Liczymy na zaangażowanie uzdolnionych dzieci przy współudziale… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Odbiór zaświadczeń dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2018/​2019

Zaświadczenia dla finalistów konkursów przedmiotowych 2018/​​2019 mogą odebrać dyrektorzy szkół lub osoby imiennie upoważnione przez dyrektorów szkół (wzór upoważnienia do pobrania – Załącznik nr 1) w dniach od 05.04.2019 r. do 26.04.2019 r., w Kuratorium Oświaty w Kielcach, w pokoju nr 240, w godzinach od 7:30–15:30. Załączniki Załącznik nr 1… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Językowego Włoszczowa 2019

Ogólnopolski Turniej Językowy  zorganizowany został  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i wpisany na listę konkursów przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat honorowy nad turniejem przyjęli: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

3. edycja konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się talentem” 2019

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Aby wziąć udział w konkursie,… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/​2020

Przedstawiamy informatory zawierające ofertę edukacyjną liceów ogólnokształcących z terenu województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/​​2020. Informatory zawierają dane przekazane przez dyrektorów szkół, dotyczące tworzonych profili klas dedykowanych dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych (Załącznik 1) oraz absolwentów klas III dotychczasowych gimnazjów (Załącznik 2). Załączniki Załącznik 1 – profile dla absolwentów… czytaj więcej