2 kwietnia, 2019

2 kwietnia 2019

Strajk nauczycieli a obowiązek szkolny dzieci i młodzieży

W związku z napływającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach niepokojącymi informacjami dotyczącymi zamykania niektórych przedszkoli, szkół i placówek na czas strajku, Świętokrzyski Kurator Oświaty pragnie zauważyć, że w myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018, poz. 996 ze zm.) system… czytaj więcej

2 kwietnia 2019

Program „Shape The Future”

Kuratorium Oświaty w Kielcach przekazuje informację o programie Microsoft „Shape The Future”. Instytucje z sektora edukacyjne kwalifikujące się do zakupu licencji Windows 10 Pro (National Academic only) w ramach programu Shape The Future: Przedszkole, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa, Szkoły… czytaj więcej

2 kwietnia 2019

V Miejski Konkurs Historyczno-​Informatyczny „Śladami Partyzantów Ziemi Kieleckiej”

W okresie II wojny światowej na terenie Kielecczyzny prowadziły działalność konspiracyjną różne ugrupowania partyzanckie. Należały one do najsilniejszych i najlepiej zorganizowanych w okupowanym kraju. To na naszej świętokrzyskiej ziemi walczyli „leśni ludzie” Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Gwardii i Armii Ludowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych mniejszych oddziałów. Z okazji Miesiąca… czytaj więcej

2 kwietnia 2019

Konkurs „All you need is vote!”

Polska Agencja Prasowa organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na najciekawsze prace zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym nie może on być dłuższy niż 10 minut. W przypadku filmu dopuszczalna… czytaj więcej

2 kwietnia 2019

Projekt edukacyjny „Szkoła z Prawami Dziecka” 2019

UNICEF zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym „Szkoła z Prawami Dziecka”. Celem projektu jest: zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. Więcej informacji oraz link do rejestracji placówki znajdują się… czytaj więcej

2 kwietnia 2019

Informacja dotycząca Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

W dniach 22–23 marca 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim w budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się etap centralny olimpiady, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich województw – zwycięzcy etapu okręgowego Olimpiady. W finale wzięło udział ponad 160 uczniów, z czego osoby z najlepszym wynikiem przeszły do… czytaj więcej