28 marca, 2019

28 marca 2019

I wojewódzki konkurs plastyczny „Ćmielowskie korzenie. Ponad  czasem”

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie. Cele konkursu: Promowanie walorów Ćmielowa, miasta z ponad 500-​​letnią historią i ponad dwustuletnią tradycją wyrobu porcelany oraz regionu świętokrzyskiego, jego legend, historii, piękna krajobrazu. Poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na temat historii i legend województwa świętokrzyskiego.… czytaj więcej

28 marca 2019

V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V–VII szkół podstawowych „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim… czytaj więcej

28 marca 2019

„Bromba w sieci” z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Telewizja Polska S.A. serdecznie zaprasza do obejrzenia kolejnego spektaklu w projekcie Iteatr. Będzie to spektakl „Bromba w sieci” z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Oprócz zgromadzonej w teatrze widowni, to wyjątkowe przedstawienie zobaczą  na żywo uczniowie w wielu szkołach w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu przez Telewizję Polską… czytaj więcej

28 marca 2019

Bezpłatna lekcja elektromobilności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Firma Green Electricity sp. z o.o. zaprasza uczniów szkół średnich do wzięcia w udziału w bezpłatnej lekcji elektromobilności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Lekcje będą odbywać się pod patronatem Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach, podkom. Mariusza Bednarskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz fundacji naprad​.eu. Lekcje odbywać się będą w Galerii… czytaj więcej

28 marca 2019

3 kwietnia 2019. Światowy dzień wiedzy na temat autyzmu

Specjalny Ośrodek Szkolno-​​Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-​​Kamiennej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom „PRAXIS” oraz MCK w Skarżysku-​​Kamiennej zaprasza do wspólnej celebracji Dnia Autyzmu. Inicjatywa została zapoczątkowana przez amerykańską organizację Autism Speaks, jest akcją ogólnoświatową, a jej celem jest zwiększenie świadomości na temat autyzmu i problemów, z jakimi… czytaj więcej

28 marca 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie uroczystości podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2018/​2019

Panie, Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego, którzy uzyskali tytuł Laureata Świętokrzyski Kurator Oświaty uprzejmie zaprasza na uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2018/​​2019, które odbędzie się dnia 4 kwietnia… czytaj więcej