Marzec 15, 2019

15 marca 2019

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli „Moja Niepodległa” – wyniki

Konkurs „Moja niepodległa” został zorganizowany i przeprowadzony przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie na przełomie 2017 i 2018 roku. Na konkurs napłynęło 139 prac w sześciu kategoriach – lekcja lub uroczystość w trzech grupach wiekowych: oddziały zerowe i klasy I‑III szkoły podstawowej, klasy IV-​​VII szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne… czytaj więcej

15 marca 2019

Bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla absolwentów studiów magisterskich z filologii polskiej, historii, matematyki lub biologii

W roku akademickim 2019/​​2020 Szkoła Edukacji zaprasza na studia w ramach jednej z czterech ścieżek nauczycielskich: język polski historia i wiedza o społeczeństwie matematyka biologia z przyrodą Kto może przystąpić do rekrutacji? Każdy absolwent magisterskich studiów kierunkowych: filologii polskiej, historii, matematyki lub biologii – w przypadku dwóch ostatnich w grę wchodzą… czytaj więcej

15 marca 2019

Nabór wniosków do Programu Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczyna nabór wniosków do Programu Edukacja. Jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 ‑2021. 5 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca wdrażanie Programu Edukacja. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www​.education​.org​.pl w zakładce Aktualności i Wydarzenia.… czytaj więcej

15 marca 2019

Petycja w sprawie liczby laureatów konkursu języka niemieckiego

W dniu 08.03.2019 do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpłynęła petycja od Nauczycieli Języka Niemieckiego w sprawie zwiększenia liczby laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych i zmiany regulaminu konkursów w latach następnych podpisana przez Nauczycieli Języka Niemieckiego i Rodziców. Załączniki Petycja w sprawie zwiększenia ilości laureatów konkursu… czytaj więcej

15 marca 2019

Ostateczne wyniki III etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

Załączniki Wyniki III etapu VI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego Data: 2019-​​03-​​15, rozmiar: 13 KB Ostateczne listy Laureatów i Finalistów II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych Data: 2019-​​03-​​29, rozmiar: 241 KB Ostateczne listy Laureatów i Finalistów III Wojewodzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych Data:… czytaj więcej

15 marca 2019

II Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V‑VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych z terenu całej Polski. Uczniowie mają za zadanie przygotować film prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem)… czytaj więcej