Marzec 1, 2019

1 marca 2019

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2018/​2019

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Działając na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 30 października 2015 r. Zespół powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy… czytaj więcej

1 marca 2019

Wstępne wyniki III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/​2019 i terminy wglądu do prac

Załączniki Wyniki III etapu XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego i terminy wglądu do części pisemnej Data: 2019-​​03-​​08, rozmiar: 17 KB Wyniki III etapu XVII Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i terminy wglądu do prac Data: 2019-​​03-​​06, rozmiar: 17 KB Wyniki III etapu XVII Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki i terminy wglądu… czytaj więcej