Styczeń 18, 2019

18 stycznia 2019

Wydawanie klauzuli apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

I. Podstawa prawna § 25 oraz § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 939). Załączniki wniosek apostille oraz klauzula informacyjna Data: 2019‐​​01‐​​18, rozmiar: 19 KB upoważnienie apostille Data:… czytaj więcej

18 stycznia 2019

Awans zawodowy nauczycieli – nauczyciel dyplomowany

Panie, Panowie Marszałek województwa, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek, Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w uroczystości wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z terenu województwa świętokrzyskiego.… czytaj więcej