Styczeń 16, 2019

16 stycznia 2019

Konkursy o tematyce dziennikarskiej organizowane przez Pałac Młodzieży w Katowicach

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach zaprasza do udziału w trzech konkursach o tematyce dziennikarskiej. Szczegółowe informacje: 25. Ogólnopolski Konkurs na Gazetę Szkolną „NASZA GAZETA” Ogólnopolski Konkurs na Felieton pod patronatem Michała Ogórka Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego

16 stycznia 2019

XIV Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik „Kochamy mapy”

Do 8 marca uczniowie klas V–VIII mogą nadsyłać prace w  XIV Międzynarodowym Konkursie Kartograficznym im. Barbary Petchenik pod hasłem „Kochamy mapy”. Celem konkursu jest zaprezentowanie przez ucznia w zrozumiały sposób swojego wyobrażenia tego tematu oraz umiejętności jego przedstawienia w ciekawej formie graficznej. Temat ten może być przedstawiony dla takich obszarów… czytaj więcej

16 stycznia 2019

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza”

„Klasówka powstańcza” to konkurs wiedzy historycznej, stanowiący cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich. Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. IV edycja konkursu odbędzie się 20 marca 2019 r. Szczegółowe informacje: http://​www​.muzeumpowstanslaskich​.pl/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​k​l​a​s​o​w​k​a​–​p​o​w​s​t​a​n​c​za/  

16 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs „RAZEM dla lepszego Internetu”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie w związku z nadchodzącymi obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „RAZEM dla lepszego Internetu” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy. Szczegółowe informacje: https://​www​.sp29​.czest​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​7​5​1​–​z​a​p​r​a​s​z​a​m​y​–​d​o​–​u​d​z​i​a​l​u​–​w​–​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​m​–​k​o​n​k​u​r​s​i​e​–​r​a​z​e​m​–​d​l​a​–​l​e​p​s​z​e​g​o​–​i​n​t​e​r​n​e​t​u​.​h​tml

16 stycznia 2019

Bezpieczne ferie – list Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się dziś z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnym listem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczącym obowiązujących rozwiązań prawnych, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”. – Ważne, by wyjazdy na… czytaj więcej

16 stycznia 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2018) – część dziewiąta

Załączniki Zarządzenie nr 500 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 1 023 KB Zarządzenie nr 501 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 1 MB Zarządzenie nr 502 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 1 MB Zarządzenie nr 503 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 1 MB Zarządzenie nr 504 2018 Data: 2018‐​​11‐​​27, rozmiar: 338 KB Zarządzenie nr 505 2018… czytaj więcej