Styczeń 9, 2019

9 stycznia 2019

„Korepetycje z historii najnowszej“ dla maturzystów w Centrum Edukacyjnym IPN

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach zaprasza w dniach 15–24 stycznia 2019 r., o godz. 11.00 na „Korepetycje z historii najnowszej”. Oferta skierowana jest do uczniów przygotowujących się do matury z historii. Cykl zajęć składa się z wykładów historyków Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach (60 min) oraz warsztatów… czytaj więcej

9 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”. Szczegółowe informacje: http://​ken​.pbw​.lublin​.pl oraz http://​sp34​.lublin​.pl/.

9 stycznia 2019

Konkurs „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski — nasz współczesny”. Szczegółowe informacje o konkursie na stronach: http://​ken​.pbw​.lublin​.pl i http://​sp1​.lublin​.eu/

9 stycznia 2019

IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na Poligonie Drawskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Mundurowych na Poligonie Drawskim, cyklicznej imprezy przygotowywanej przez szkołę od roku 2016 we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko i innymi jednostkami wojskowymi. Szczegółowe informacje: http://​zsp​.kalisz​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​f​r​o​n​t​p​a​g​e​&​I​t​e​m​i​d=1

9 stycznia 2019

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2018 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z… czytaj więcej

9 stycznia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe — zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z… czytaj więcej

9 stycznia 2019

Ferie zimowe – informacje dla rodziców, telefon interwencyjny

Na stronie internetowej wypoczynek​.men​.gov​.pl na bieżąco publikowane są informacje o zatwierdzonych wypoczynkach, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej.… czytaj więcej