Styczeń 4, 2019

4 stycznia 2019

Zmiana terminu i miejsca spotkań z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych z powiatu jędrzejowskiego i kazimierskiego

Z uwagi na okres ferii zimowych informujemy, że nastąpiła zmiana terminu i miejsca spotkania z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych z powiatu kazimierskiego. Dokonuje się zmiany terminu z dnia 14 stycznia 2019 r. na dzień 9 stycznia 2019 r. Zmienione zostało również miejsce spotkania. Spotkanie odbędzie… czytaj więcej

4 stycznia 2019

Seminarium szkoleniowo‐​kontaktowe „Programowanie z eTwinning”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza nauczycieli informatyki uczących w klasach 7–8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych na seminarium szkoleniowo‐​​kontaktowe Programowanie z eTwinning organizowane w dniach 16–17 stycznia 2019 r. w Łodzi. Aby wziąć udział w seminarium, należy spełnić poniższe warunki: Rejestracja w programie eTwinning (uwaga – nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://​www​.etwinning​.net/​p​l​/​p​u​b​/​p​r​e​r​e​g​i​s​t​e​r​.​cfm (rejestracja przebiega… czytaj więcej