Styczeń 2, 2019

2 stycznia 2019

Przystępny poradnik dla młodzieży dotyczący wybranych zagadnień finansowych opracowany w ramach projektu „Świadomie wchodzę w rynek finansowy”

W związku z realizacją zadania publicznego „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” pt. „Świadomie wchodzę w rynek finansowy” – przygotowanie przystępnego poradnika dla młodzieży dotyczący wybranych zagadnień finansowych, Stowarzyszenie dla Powiatu ze Środy Śląskiej upowszechnia ww. publikację skierowaną do młodzieży. Niniejszy poradnik napisany jest językiem prostym i zrozumiałym, który w sposób… czytaj więcej

2 stycznia 2019

Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

Historia konkursu „Eksperyment Łańcuchowy” rozpoczęła się w 2005 roku w Słowenii. Od tego czasu konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród tamtejszych dzieci i młodzieży, rokrocznie angażując ponad 50 drużyn. Dzięki porozumieniu studentów Instytutu Fizyki UJ oraz organizatorów słoweńskiej edycji, od 2013 roku konkurs odbywa się także w Polsce. Idea konkursu… czytaj więcej

2 stycznia 2019

Podsumowanie projektu „Cybernauci”

Zakończono działania w szkołach w ramach projektu „Cybernauci”. W samym roku 2018 odwiedzono ponad 700 szkół, przeszkolono ponad 17 tysięcy nauczycieli i nauczycielek, ponad 49 tysięcy uczniów i uczennic oraz 19 tysięcy rodziców i opiekunów w całej Polsce. W całym projekcie wzięło udział 1708 szkół, 38 tys. nauczycieli, 113 tys. uczniów i 43 tys. rodziców. W trakcie… czytaj więcej

2 stycznia 2019

Rekrutacja nauczycieli polonistów, nauczania początkowego i historii do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2019/​​20 do krajów Europy Środkowo‐​​Wschodniej oraz Azji. Poszukiwani są nauczyciele języka polskiego, nauczania początkowego i historii. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za… czytaj więcej

2 stycznia 2019

V Ogólnopolski Turniej All‐​Chemiczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie‐​​Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiego Turnieju All‐​​Chemicznego. Celem turnieju jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych. Szczegółowe informacje o turnieju znajdują się na stronie internetowej:… czytaj więcej

2 stycznia 2019

Sprawy socjalne – wzory druków

Załączniki Oświadczenie pracownika czynnego – emerytowanego o posiadaniu skierowania lekarskiego Data: 2018‐​​12‐​​28, rozmiar: 13 KB Oświadczenie opiekuna o posiadaniu skierowania lekarskiego Data: 2018‐​​12‐​​28, rozmiar: 13 KB Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (wzór ważny od roku 2016) Data: 2018‐​​12‐​​28, rozmiar: 49 KB Zobowiązanie do indywidualnej spłaty pożyczki pobranej z Zakładowego Funduszu Świadczeń… czytaj więcej

2 stycznia 2019

Wyniki konkursu „Myśmy Wciąż do Niepodległej szli….”

26 i 27 listopada 2018 roku na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego miał miejsce finał quizu wiedzy o Niepodległej i konkursu poetyckiego „Myśmy Wciąż do Niepodległej szli…”. Całe przedsięwzięcie organizowane było przez Stowarzyszenie Delta na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017–2021. Finał i gala finałowa… czytaj więcej